WEEKEND CAFE

Weekend Cafe je forum koji je nastao zbog svih nas.
Ako želite besplatno da postavite svoj oglas, saznate trenutna dešavanja u gradu, informišete se iz prve ruke o atraktivnim mestima za izlazak, rasprodajama...ili jednostavno želite da ćaskate uz kaficu - Weekend Cafe je pravo mesto za Vas!
REGISTRUJTE SE i provedimo vikend zajedno!
Dođite da zajedno formiramo kutak koji će svima biti od koristi.
WEEKEND CAFE

Provedimo Vikend Zajedno!

  Komunalne usluge - Beograd

  Share

  Rođa Petrović
  Admin
  Admin

  Muški
  Broj poruka: 2270
  Godina: 35
  Zodijak: Rak
  Lokacija: Vazdušna banja
  Reputation: 19
  Points: 2115
  Datum upisa: 14.03.2013

  standard Komunalne usluge - Beograd

  Počalji od Rođa Petrović taj Ned 2 Jun - 13:56:04

  Vodovod i kanalizacija  KONTAKT:
  JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija"
  Deligradska 28
  www.bvk.co.rs, e-mail: info@bvk.rs
  Kontakt centar: 3606-606 (00-24)
  Centar za korisnike, Kneza Miloša 27 (08.00-15.00)

  Poslovi vodovoda i kanalizacije obuhvataju:
  - Zahvatanje, prečišćavanje, transport i distribuciju vode za piće korisnicima
  - Prikupljanje i odvođenje gradskih otpadnih voda
  - Priključenje na vodovod i kanalizaciju (uslovi, saglasnost i izvođenje)
  - Održavanje vodovodnog i kanalizacionog sistema
  - Otklanjanje kvarova i zagušenja
  - Informacije o kvarovima, planiranim radovima na mreži i isključenjima, stanju snabdevanja vodom i stanju računa
  - Kontrolu kvaliteta vode
  - Zaštitu voda i životne sredine

  JAVNI VODOVOD

  Javni vodovod obuhvata: kaptažna postrojenja, instalacije za prečišćavanje vode, crpne stanice, rezervoare, vodovodne tunele, vodovodne mreže sa armaturom i vodovodnim priključcima sa vodomerima i armaturom vodomera.

  JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“ dužno je da trajno i nesmetano proizvodi i isporučuje dovoljne količine higijenski ispravne vode i obezbedi pritisak vode prema uslovima predviđenim u projektu vodovodnog priključka. Ako prekid u snabdevanju vodom nije moguće otkloniti u roku od 24 časa, JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“ dužno je da na drugi način korisnicima vode isporuči najnužnije količine vode (autocisterne).

  U slučaju da dođe do smanjenog kapaciteta vode ili do nestašica vode prouzrokovane nenamenskim korišćenjem, za navodnjavanje i zalivanje, hlađenje pločnika, terasa, krovova, dvorišta, punjenje individualnih rezervoara i bazena i zloupotreba hidranata za gašenje požara, moguće je privremeno ograničenje ili zabrana isporuke vode tim korisnicima, a na osnovu Odluke koju donosi Skupština grada Beograda.

  Po završetku radova koji se preuzimaju u cilju otklanjanja kvarova i spajanja, odnosno održavanja, vodovodnog priključka JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“ dužno je da izda nalog da se o njegovom trošku saobraćajna površina dovede odmah u ispravno stanje.

  Unutrašnje vodovodne instalacije su interna instalacija vodovoda od zatvarača koji se nalazi u vodomernom oknu neposredno iza vodomera. Svaka zgrada koja se nalazi u ulici ili graniči sa ulicom u kojoj je izgrađena ulična vodovodna i kanalizaciona mreža mora da se spoji sa tom mrežom u roku od 6 meseci.

  Vodovodni priključak
  je cevni spoj od ulične vodovodne mreže do zatvarača iza vodomera. Uslove, odnosno tehničke podatke za vodovodni priključak, vodomer i sklonište za vodomer određuje JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“. Vlasnik stana, zgrade ili poslovnih prostorija, može o svom trošku da ugrađuje individualne, kontrolne vodomere za merenje potrošene vode. Vodovodni priključak sa vodomerom o svom trošku održava JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“. Individualne vodomere o svom trošku održava korisnik stana, odnosno poslovne prostorije.


  Naslovna > Beo-kom servis - komunalni vodič > Vodovod i kanalizacija
  Vodovod i kanalizacija

  KONTAKT:
  JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija"
  Deligradska 28
  www.bvk.co.rs, e-mail: info@bvk.rs
  Kontakt centar: 3606-606 (00-24)
  Centar za korisnike, Kneza Miloša 27 (08.00-15.00)

  Poslovi vodovoda i kanalizacije obuhvataju:
  - Zahvatanje, prečišćavanje, transport i distribuciju vode za piće korisnicima
  - Prikupljanje i odvođenje gradskih otpadnih voda
  - Priključenje na vodovod i kanalizaciju (uslovi, saglasnost i izvođenje)
  - Održavanje vodovodnog i kanalizacionog sistema
  - Otklanjanje kvarova i zagušenja
  - Informacije o kvarovima, planiranim radovima na mreži i isključenjima, stanju snabdevanja vodom i stanju računa
  - Kontrolu kvaliteta vode
  - Zaštitu voda i životne sredine

  JAVNI VODOVOD

  Javni vodovod obuhvata: kaptažna postrojenja, instalacije za prečišćavanje vode, crpne stanice, rezervoare, vodovodne tunele, vodovodne mreže sa armaturom i vodovodnim priključcima sa vodomerima i armaturom vodomera.

  JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“ dužno je da trajno i nesmetano proizvodi i isporučuje dovoljne količine higijenski ispravne vode i obezbedi pritisak vode prema uslovima predviđenim u projektu vodovodnog priključka. Ako prekid u snabdevanju vodom nije moguće otkloniti u roku od 24 časa, JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“ dužno je da na drugi način korisnicima vode isporuči najnužnije količine vode (autocisterne).

  U slučaju da dođe do smanjenog kapaciteta vode ili do nestašica vode prouzrokovane nenamenskim korišćenjem, za navodnjavanje i zalivanje, hlađenje pločnika, terasa, krovova, dvorišta, punjenje individualnih rezervoara i bazena i zloupotreba hidranata za gašenje požara, moguće je privremeno ograničenje ili zabrana isporuke vode tim korisnicima, a na osnovu Odluke koju donosi Skupština grada Beograda.

  Po završetku radova koji se preuzimaju u cilju otklanjanja kvarova i spajanja, odnosno održavanja, vodovodnog priključka JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“ dužno je da izda nalog da se o njegovom trošku saobraćajna površina dovede odmah u ispravno stanje.

  Unutrašnje vodovodne instalacije su interna instalacija vodovoda od zatvarača koji se nalazi u vodomernom oknu neposredno iza vodomera. Svaka zgrada koja se nalazi u ulici ili graniči sa ulicom u kojoj je izgrađena ulična vodovodna i kanalizaciona mreža mora da se spoji sa tom mrežom u roku od 6 meseci.

  Vodovodni priključak je cevni spoj od ulične vodovodne mreže do zatvarača iza vodomera. Uslove, odnosno tehničke podatke za vodovodni priključak, vodomer i sklonište za vodomer određuje JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“. Vlasnik stana, zgrade ili poslovnih prostorija, može o svom trošku da ugrađuje individualne, kontrolne vodomere za merenje potrošene vode. Vodovodni priključak sa vodomerom o svom trošku održava JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“. Individualne vodomere o svom trošku održava korisnik stana, odnosno poslovne prostorije.

  Zabranjeno je:

  - Bespravno i samovoljno postavljanje vodovodnog priključka od strane neovlašćenog lica, bez odgovarajuće tehničke dokumentacije i saglasnosti JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“;
  - Povezivanje unutrašnjih vodovodnih instalacija spojenih na javni vodovod sa vodovodnim instalacijama i uređajima koji dobijaju vodu iz individualnog izvorišta;
  - Ugrađivanje cevnih instalacija na vodovodnom priključku ispred vodomera;
  - Priključivanje unutrašnjih vodovodnih instalacija na javni vodovod preko unutrašnjih vodovodnih instalacija susedne ili druge zgrade, kao i omogućavanje takvog priključenja;
  - Nenamensko korišćenje vode za piće iz Beogradskog vodovoda.

  Korisnik vode može da zatvori zatvarač iza vodomera samo ako to zahteva opravka unutrašnjih vodovodnih instalacija. Izuzetno, u cilju sprečavanja eventualne štete korisnik vode može u slučaju kvara na vodomeru ili na zatvaraču iza vodomera da zatvori i zatvarač ispred vodomera, s tim što je dužan da odmah o tome obavesti JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“.

  Sklonište za vodomer (šaht) mora da se održava tako da je uvek čisto, suvo i pristupačno i da je vodomer zaštićen od mraza, oštećenja i krađe. O održavanju skloništa za vodomer staraju se vlasnici zgrade, odnosno stanova, a u stambenoj zgradi u društvenoj ili državnoj svojini preduzeće kome je povereno održavanje tih zgrada.

  Korišćenje vode u javne svrhe obuhvata: korišćenje vode za gašenje požara, pranje i polivanje ulica, zalivanje javnih zelenih površina, održavanje i izgradnju gradskih saobraćajnica, kao i za javne česme i fontane, javne sanitarne objekte, javne otvorene i zatvorene bazene i gradska groblja.

  GRADSKA KANALIZACIJA

  Gradska kanalizacija obuhvata kanalizacionu mrežu, cevne kanale i kolektore sa pripadajućim objektima (reviziona okna, ulični slivnici, taložnici, ventilacioni objekti, kanalizacioni priključci), crpne stanice i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.

  Unutrašnje instalacije kanalizacije su instalacije i objekti (uređaji) za odvođenje otpadnih i atmosferskih voda iz zgrade i drugog objekta u gradsku kanalizaciju do prvog revizionog okna iza regulacione linije. Unutrašnje instalacije kanalizacije zgrade ili drugog objekta koji se nalazi u ulici ili graniči sa ulicom u kojoj je izgrađena ulična kanalizaciona mreža moraju da se priključe na gradsku mrežu u roku od 6 meseci.

  Kanalizacioni priključak je cevni spoj od ulične kanalizacione mreže do prvog revizionog okna iza regulacione linije koji je najbliži uličnom kanalu. Uslove za projektovanje i saglasnost na priključak daje se na osnovu tehničkih normativa koje određuje JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“. Troškove postavljanja kanalizacionog priključka i saglasnosti na priključak snosi investitor. Kanalizacioni priključak održava o svom trošku JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“. Vlasnik stana, zgrade ili poslovnih prostorija stara se o održavanju interne kanalizacije i prvog okna sa revizionim silazom iza regulacione linije i snosi troškove održavanja. Reviziono okno mora da se održava tako da omogućuje pravilno funkcionisanje unutrašnjih instalacija kanalizacije, kao i nesmetan rad u njemu.

  Zabranjeno je:

  - Bespravno, samovoljno priključenje unutrašnjih i drugih instalacija kanalizacije na gradsku kanalizaciju;
  - Odvođenje otpadnih i atmosferskih voda preko unutrašnjih instalacija kanalizacije susedne zgrade, odnosno zemljišta;
  - Ugrađivanje kanalizacione cevi na delu kanalizacionog priključka od ulične kanalizacione mreže do prvog revizionog okna iza regulacione linije;
  - Ispuštati u gradsku kanalizaciju opasne i štetne materije, a u koncentraciji većoj od propisanih Odlukom o gradskoj kanalizaciji, koje ometaju proticanje ili prečišćavanje upotrebljenih, otpadnih i atmosferskih voda koje mogu oštetiti kanalizacionu mrežu za upotrebljene vode i zagaditi vodotokove.
  - Priključenje unutrašnjih instalacija kanalizacije i drugih instalacija na kanal separacionog sistema gradske kanalizacije suprotno nameni. Zabranjeno je priključivanje fekalne kanalizacije na kišnu i obratno.

  PLAĆANjE:

  - Naknada za isporučenu vodu i odvođenje otpadnih voda naplaćuje se kroz sistem objedinjene naplate preko uplatnice „Infostana“ ili direktno kod JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“ za potrošače koji su u njihovom sistemu prodaje i naplate.
  - JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“ ima i svoje komercijalne usluge koje se posebno ugovaraju i plaćaju.

  NADLEŽNOST:
  - U okviru Gradske uprave za pitanja vodovoda i kanalizacije nadležan je Sekretarijat za komunalne i stambene poslove - Uprava za vode.
  - Priključenje na vodovodnu i kanalizacionu mrežu, snabdevanje vodom i održavanje vodovodne i kanalizacione mreže (zaključno sa vodomerom i kanalizacionim priključkom) na području 12 gradskih opština (Voždovac, Vračar, Zvezdara, Zemun, Novi Beograd, Palilula, Rakovica, Savski venac, Stari grad, Čukarica, Barajevo i Surčin) obavlja JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“.
  - Održavanje kućnih instalacija vodovoda (iza vodomera) i kanalizacije (iza kanalizacionog priključka) obavlja preduzeće sa kojim vlasnik ili Skupština zgrade sklopi ugovor ili ako nemaju ugovor za usluge, angažuju ovlašćeni servis.

  Nadležne inspekcije: Gradska komunalna, Gradska ekološka, Republička tržišna, Republička građevinska i Republička sanitarna inspekcija.

  PROPISI:
  - Odluka o snabdevanju grada vodom („Sl. list grada Beograda“, br. 15/85, 28/85, 25/I/88, 13/90, 15/91, 17/91, 23/92, 9/93, 25/93, 31/93, 4/94, 20/94, 2/95 i 6/99)
  - Odluka o gradskoj kanalizaciji („Sl. list grada Beograda“, br. 5/75, 1/81, 25/88, 13/90, 15/91, 23/92, 27/92, 9/93, 25/93, 31/93, 4/94, 2/95 i 6/99)
  - Odluka o uslovima i tehničkim normativima za projektovanje stambenih zgrada i stanova („Sl. list grada Beograda“, br. 12/73)
  - Pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode za piće („Sl. list SRJ“, br. 42/98)


  _________________
  Ma boga mu poljubim, dokle će to tako...

  Rođa Petrović
  Admin
  Admin

  Muški
  Broj poruka: 2270
  Godina: 35
  Zodijak: Rak
  Lokacija: Vazdušna banja
  Reputation: 19
  Points: 2115
  Datum upisa: 14.03.2013

  standard Re: Komunalne usluge - Beograd

  Počalji od Rođa Petrović taj Ned 2 Jun - 13:59:58

  Grejanje i topla voda  KONTAKT:
  JKP "Beogradske elektrane"

  Savski nasip 11, Novi Beograd
  www.beoelektrane.rs,
  e-mail: info@beoelektrane.rs
  Kol centar: 2093-101 (07.30-14.30)
  Reklamacije na grejanje: 2093-011 (07.00-20.00)
  Curenje instalacija: 2093-100 (00-24)
  Priključenje na toplovod: 2224-710 (08.00-14.00)

  Snabdevanje Grada toplotnom energijom (grejanje i potrošna topla voda) zasniva se na racionalnom korišćenju energije i goriva i zaštiti životne sredine i usmerava na jedinstveno upravljanje sistemima grejanja za centralno snabdevanje toplotom.

  Gradski program daljinskog grejanja za područje 10 gradskih opština (Voždovac, Vračar, Zvezdara, Zemun, Novi Beograd, Palilula, Rakovica, Savski venac, Stari grad i Čukarica) donosi Skupština grada Beograda. Opštinski program daljinskog grejanja za područje prigradskih opština (Barajevo, Grocka, Lazarevac, Mladenovac, Obrenovac, Sopot i Surčin) donose skupštine tih opština.

  Grejna sezona počinje 15. oktobra, a završava se 15. aprila.
  Izuzetno, u periodu od 1. do 14. oktobra i od 16. aprila do 3. maja, objekti se greju u dane za koje u poslednjoj prognozi prethodnog dana ili u prvoj prognozi tog dana Republički hidrometeorološki zavod prognozira srednju dnevnu temperaturu manju od +120C.

  Grejni dan traje od 06.00 do 22.00 radnim danom, a nedeljom i praznikom od 07.00 do 22.00. Međutim, ukoliko je spoljna temperatura izuzetno niska, grejanje traje kontinuirano 24 časa. Ako je spoljna temperatura takva da ne ugrožava propisanu toplotu stanova od +200C +/- 20C, u toku dana može da se prekine sa grejanjem. Za novogodišnju noć, između 31. decembra i 1. januara, isporuka toplotne energije se ne prekida.

  Pri spoljnoj temperaturi do -150C, u stanovima i drugim prostorijama sa daljinskim grejanjem, propisane su sledeće minimalne temperature (sa dozvoljenim odstupanjem od 20C):
  - dnevne prostorije, spavaće sobe, predsoblja, degažmani i kuhinje: +200C
  - kupatila (posebna i sa WC): +220C
  - WC (poseban): +150C
  - poslovne prostorije, kancelarije, lokali i ateljei: +200C
  - magacinske prostorije u sklopu lokala: +100C
  - garaže: +50C

  Propisane temperature važe u slučaju da su kućna toplotna postrojenja izvedena prema odobrenom projektu, da je izvršen kvalitativan tehnički prijem, da su ispravne i kvalitetno regulisane instalacije i da je toplotna zaštita objekta izvedena prema postojećim propisima. Stanje zagrejanosti prostorija utvrđuje se merenjem temperature vazduha na visini od 1,5 metra u sredini prostorije.

  Snabdevanje toplom vodom je od 00 do 24 tokom cele godine. Izuzetno, zbog radova na održavanju sistema daljinskog grejanja isporuka tople vode može se prekinuti najduže tri dana, a korisnici moraju da budu obavešteni o uzrocima i trajanju prekida. Temperatura vode na česmama treba da bude +500C, sa dozvoljenim odstupanjem od 20C.

  Nekvalitetnu isporuku toplote korisnik reklamira JKP „Beogradske elektrane“. Svaka reklamacija se evidentira (datum, čas, ime, adresa) i najkasnije u roku od 24 časa zapisnički se utvrđuje stanje na licu mesta i pristupa otklanjanju nedostataka. Zapisnik se radi u tri primerka i sadrži podatke o stanu i korisniku, temperaturama prostorija, eventualno njihovoj površini, vreme merenja, datum, potpise, a po potrebi i važnije napomene. Zapisnici su osnov za ostvarivanje prava korisnika na umanjenje naknade za toplotnu energiju.

  Rezervni ključ od ulaza u prostorije u kojima je smeštena predajna stanica nalazi se kod lica koje odredi Skupština zgrade i ključ se može upotrebiti samo u slučaju opasnosti, o čemu se odmah moraju obavestiti JKP „Beogradske elektrane“. Ime lica kod koga se nalazi ključ mora biti istaknuto na vidnom mestu u zgradi

  PLAĆANjE:
  - Naknada za grejanje i potrošnu toplu vodu za stanove naplaćuje se kroz sistem objedinjene naplate preko uplatnice „Infostana“. Vlasnici i zakupci poslovnih prostorija grejanje i potrošnu toplu vodu plaćaju po posebnim računima JKP „Beogradske elektrane“. Naknada za grejanje stanova i poslovnih prostorija plaća se mesečno tokom cele godine, a grejanje garaža plaća se samo u grejnoj sezoni.
  - JKP „Beogradske elektrane“ ima i svoje komercijalne usluge koje se posebno ugovaraju i plaćaju.

  NADLEŽNOST:
  - U okviru Gradske uprave za pitanja snabdevanja toplotnom energijom i toplom vodom nadležan je Sekretarijat za komunalne i stambene poslove - Uprava za energetiku.
  - Priključenje na toplovodnu mrežu, snabdevanje toplotnom energijom i toplom vodom i održavanje toplovodne mreže na području 13 gradskih opština (Voždovac, Vračar, Zvezdara, Zemun, Novi Beograd, Palilula, Rakovica, Savski venac, Stari grad i Čukarica, Barajevo, Mladenovac i Surčin) obavlja JKP „Beogradske elektrane“.

  Nadležne inspekcije: opštinske komunalne i Gradska komunalna inspekcija.

  PROPISI:

  - Odluka o snabdevanju grada toplotnom energijom („Sl. list grada Beograda“, br. 2/87, 25I/88, 13/90, 23/92, 9/93, 25/93, 31/93, 4/94, 7/94, 20/94, 2/95, 6/99 i 07)
  - Odluka o cenama toplotne energije („Sl. list grada Beograda“, br. 1/2002, 3/2002, 23/2002, 2/2004, 41/2004 i 4/2005)
  - Odluka o cenama isključenja i ponovnog priključenja korisnika poslovnog prostora i garaža u sistem isporuke toplotne energije JKP „Beogradske elektrane“ („Sl. list grada Beograda“, br. 17/96)


  _________________
  Ma boga mu poljubim, dokle će to tako...

  Rođa Petrović
  Admin
  Admin

  Muški
  Broj poruka: 2270
  Godina: 35
  Zodijak: Rak
  Lokacija: Vazdušna banja
  Reputation: 19
  Points: 2115
  Datum upisa: 14.03.2013

  standard Re: Komunalne usluge - Beograd

  Počalji od Rođa Petrović taj Ned 2 Jun - 14:03:21

  Električna energija  KONTAKT:

  EPS "Elektrodistribucija Beograd"

  Masarikova 1-3
  www.edb.rs, e-mail: info.centar@edb.rs
  Informativni centar: 395-7777 (00-24)

  JKP "Javno osvetljenje"
  Bulevar Kralja Aleksandra 73a
  tel. 4405-100 (00-24), faks: 2661-825
  www.bg-osvetljenje.rs

  Snabdevanje električnom energijom zakonski ne spada u komunalne delatnosti, ali je zbog velikog značaja za svakodnevni život građana uvršteno u ovaj Vodič.

  Poslovi vezani za električnu energiju su:
  - Priključenje na elektrodistributivnu mrežu;
  - Snabdevanje i naplata utrošene električne energije;
  - Izgradnja i održavanje elektrodistributivne mreže;
  - Pružanje odgovarajućih usluga i informacija u vezi sa isporukom električne energije i obračunima
  - Javno ulično i dekorativno osvetljenje

  Za sve poslove oko priključenja objekata na elektrodistributivnu mrežu i izdavanja elektroenergetskih saglasnosti građani treba da se obrate „Elektrodistribuciji Beograd“.

  Javna rasveta obuhvata osvetljavanje sledećih javnih površina: autoput, ulice, trgovi, mostovi, podzemni pešački prolazi i stepeništa, pešačke površine pored stambenih i drugih objekata, parkovi, spomen parkovi, površine u stambenim naseljima i blokovima, groblja, spomen groblja, uređene rečne obale i druge površine na kojima je predviđena izgradnja javne rasvete.

  Izgradnja i rekonstrukcija objekata i instalacija javne rasvete vrši se po programima uređivanja građevinskog zemljišta koje donosi Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda.

  Održavanje objekata i instalacija javne rasvete obuhvata redovnu zamenu svetlećih tela, redovno čišćenje, bojenje i pranje stubova i svetlećih tela, kao i zamenu postojećih svetlećih tela savremenijima.

  Zabranjeno je neovlašćeno:
  - Uklanjanje, rušenje, prljanje i oštećivanje na bilo koji način objekata i instalacija javne rasvete.
  - Priključivanje na objekte i instalacije javne rasvete.
  - Postavljanje reklamnih panoa, pričvršćivanje predmeta i lepljenje plakata na objekte i instalacije javne rasvete.

  PLAĆANjE:
  - Naknada za potrošenu električnu energiju u stanovima i poslovnim prostorijama naplaćuje se preko posebnih mesečnih obračuna „Elektrodistribucije Beograd“.
  - Naknada za zajednički utrošenu električnu energiju u zgradama naplaćuje se kroz sistem objedinjene naplate preko uplatnice „Infostana“.
  - Sredstva za održavanje objekata i instalacija javne rasvete, kao i naknada za tako utrošenu električnu energiju obezbeđuju se kroz naknadu za korišćenje građevinskog zemljišta.
  - „Elektrodistribucija Beograd“ ima i svoje komercijalne usluge koje se posebno ugovaraju i plaćaju.

  NADLEŽNOST:

  - U okviru Gradske uprave za pitanja javne rasvete i snabdevanja električnom energijom nadležan je Sekretarijat za komunalne i stambene poslove - Uprava za energetiku.
  - Rad Elektroprivrede Srbije (EPS) je u nadležnosti Ministarstva rudarstva i energetike.
  - Priključenje na elektrodistributivnu mrežu, snabdevanje električnom energijom, održavanje elektrodistributivne mreže (zaključno sa priključkom na mrežu) na području Grada Beograda (osim Opštine Lazarevac) obavlja EPS - „Elektrodistribucija Beograd“.
  - Održavanje objekata i instalacija javne rasvete na području Grada Beograda (osim Opštine Lazarevac) obavlja JKP "Javno osvetljenje".

  Nadležne inspekcije: opštinske komunalne (za javnu rasvetu), Gradska komunalna, Gradska građevinska i Republička elektroenergetska inspekcija.

  PROPISI:
  - Zakon o energetici („Sl. glasnik Republike Srbije“, br. 84/04)
  - Zakon o planiranju i izradnji („Sl. glasnik Republike Srbije“, br. 18/05)
  - Odluka o opštim uslovima za isporuku električne energije („Sl. glasnik Republike Srbije“, br. 39/01)
  - Odluka o tarifnom sistemu za prodaju električne energije („Sl. glasnik Republike Srbije“, br. 24/01 do 98/04)
  - Odluka o javnoj rasveti („Sl. list grada Beograda“, br. 4/87, 10/87, 25-I/88, 13/90, 15/91, 23/92, 9/93, 25/93, 31/93, 4/94, 2/95 i 6/99)  _________________
  Ma boga mu poljubim, dokle će to tako...

  Rođa Petrović
  Admin
  Admin

  Muški
  Broj poruka: 2270
  Godina: 35
  Zodijak: Rak
  Lokacija: Vazdušna banja
  Reputation: 19
  Points: 2115
  Datum upisa: 14.03.2013

  standard Re: Komunalne usluge - Beograd

  Počalji od Rođa Petrović taj Ned 2 Jun - 14:12:30

  Telekom usluge  KONTAKT:

  "Telekom Srbija" AD, Takovska 2

  Info centar: 9813 (radnim danom 08.00-19.00)
  www.telekomcentar.com
  Prijava telefonskih smetnji: 977 (07.00-21.00)
  Brojevi telefonskih pretplatnika: 988 (00-24)
  Korisnički servisi (08.00-19.00, sub. 08.00-14.00):
  - Bul. kralja Aleksandra 84
  - Radivoja Koraća 6
  - Obilićev venac 2

  Republička agencija za elektronske komunikacije

  Višnjićeva 8, tel. 3242-673, www.ratel.org.rs

  Usluge telekomunikacija zakonski ne spadaju u komunalne delatnosti, ali su zbog velikog značaja za svakodnevni život građana uvrštene u ovaj Vodič.

  Usluge telekomunikacija obuhvataju:
  - usluge fiksne telefonije
  - usluge mobilne telefonije i pejdžinga
  - usluge pristupa Internetu (dial-up, ADSL, wireless)
  - usluge kablovskih distributivnih mreža (kablovska TV i Internet)
  - usluge IPTV (televizija preko Interneta)

  PLAĆANjE:

  - Telekomunikacione usluge za fiksnu telefoniju plaćaju se kroz mesečni račun „Telekoma Srbija“, do 20. u mesecu za prethodni mesec.
  - Ostale telekomunikacione usluge se plaćaju zavisno od prirode ugovora sa davaocem usluga.

  NADLEŽNOST:
  - Za poslove telekomunikacija u Republici Srbiji nadležno je Ministarstvo za telekomunikacije i informatičko društvo i Republička agencija za telekomunikacije.
  - Gradska uprava nema ingerencije nad poslovima telekomunikacija.
  - Za održavanje telefonske mreže (zaključno sa priključkom na razvodni orman u zgradi) nadležan je
  „Telekom Srbija“, do početka rada i drugih operatera fiksne telefonije.
  - Postoje tri operatera mobilne telefonije i veći broj Internet provajdera i kablovskih distributivnih mreža.
  - Za pitanja programskih sadržaja na kablovskim mrežama i drugim sistemima emitovanja nadležna je Republička radiodifuzna agencija.

  Nadležne inspekcija: Republička tržišna inspekcija

  PROPISI:
  - Zakon o telekomunikacijama („Sl. glasnik Republike Srbije“, br. 44/2003)

  FIKSNA TELEFONIJA


  Usluge fiksne telefonije su, pored „Telekoma Srbija“,počele da pružaju i druge telekomunikacione kompanije (Internet i KDS provajderi).

  Pozivni brojevi:

  - Pozivni telefonski broj za Beograd u domaćem (nacionalnom) saobraćaju je 011.
  - Pozivni telefonski broj za Srbiju u međunarodnom saobraćaju je 381.
  - Za pozivanje Beograda iz inostranstva treba okrenuti odgovarajući međunarodni kod, npr. 00, potom pozivni broj za Srbiju 381 i pozivni broj grada (bez početne 0) 11.
  - Za pozivanje inostranstva treba okrenuti međunarodni kod 00, zatim pozivni broj zemlje, pozivni broj grada (bez 0) i, na kraju, telefonski broj pretplatnika.
  - Informacije o nacionalnim i međunarodnim pozivnim brojevima mogu da se dobiju pozivanjem broja 9812.

  Pozivi ka negeografskim kodovima

  Telefonski brojevi koji počinju sa 0800 omogućavaju besplatan poziv svim korisnicima fiksne telefonije u nacionalnoj mreži bez obzira gde se oni nalazili, kao i korisnicima nekih mobilnih mreža. Pozivanje je besplatno za korisnike digitalnih centrala, a korisnicima analognih centrala se naplaćuje 1 impuls.
  Telefonski brojevi koji počinju sa 070 omogućavaju pozive po ceni lokalnog poziva svim korisnicima fiksne telefonije u nacionalnoj mreži bez obzira gde se oni nalazili.

  Posebno tarifirani brojevi
  Telefonski brojevi koji počinju sa 090 se posebno tarifiraju i trajanje poziva je ograničeno na 10 min.
  Pozivanje telefonskih brojeva koji počinju sa 078 omogućava telefonsko glasanje, takmičenje i brzo
  anketiranje. Davaoci usluga za 090 i 078 brojeve obavezni su da prilikom oglašavanja navedu vrstu sadržaja koju pružaju putem usluge, maksimalno vreme trajanja poziva i cenu poziva po minutu. Pozivanje brojeva koji počinju sa 0785 je besplatno (brzo anketiranje).

  Ostali važni telefoni:
  Policija - 92
  Vatrogasci - 93
  Hitna pomoć - 94
  Tačno vreme - 95
  Predaja telegrama telefonom - 96
  Prijava međunarodnih razgovora - 901
  Vojna hitna pomoć - 976
  Centar za obaveštavanje - 985
  AMS pomoć na putu - 987
  Ekspresna pošta (EMS) - 9809
  Vojna policija - 9860
  Info servis Pošte Srbije - 0700-100-300


  MOBILNA TELEFONIJA

  TELENOR
  Bulevar umetnosti 16a, www.telenor.rs
  063 i 062 mreže
  Kol centar (00-24) 063-9863
  Korisnički servisi: Kosovska 49, Bul. Mihajla Pupina 113, Bul. umetnosti 16a, Knez Mihailova 52, Bul. umetnosti ("Merkator"), Bul. Milutina Milankovića 86a ("Vero"), Mis Irbijeve bb ("Vero")

  MOBILNA TELEFONIJA SRBIJE
  Cara Dušana 58, www.mts.telekom.rs
  064, 065 i 066 mreže
  Korisnički servis (00-24) 064-789
  Poslovnice:
  Trg Nikole Pašića 7, tel. 3342-270, 3342-082, faks 3342-458
  Bulevar umetnosti 16a, tel. 3120-415, 3120-416, faks 3120-409
  Bul. kralja Aleksandra 84, tel. 3023-101, 3023-102, faks 3023-110

  VIP MOBILE

  Omladinskih brigada 21, www.vipmobile.rs
  060 i 061 mreže
  Korisnički servis: 060-1234
  Prodajna mesta: Nemanjina 36, Bul. Mihaila Pupina 165v, Kralja Milana 25, Knez Mihailova 21, Glavna 11

  INTERNET

  Registar nacionalnog Internet domena Srbije - www.rnids.rs

  BeoTelNet, Makenzijeva 56, tel. 308-0018, www.beotel.rs
  Bitsyu, Mišarska 11, tel. 3239-494, www.bitsyu.net
  Drenik Net, Deligradska 19, tel. 2659-641, www.drenik.net
  EUnet, Dubrovačka 35/III, tel. 330-5678, www.eunet.rs
  InfoSky, Jevrejska 32, tel. 3215-332, www.infosky.net
  PTTnet, Katićeva 14-18, tel. 3619-147, www.ptt.rs
  SCnet, Milentija Popovića 9, tel. 311-5684, www.scnet.rs
  Sinfonika, Terazije 29/IV tel. 3060-716, www.sinfonika.rs
  SezamPro, Kralja Petra 20, tel. 308-1818, www.sezampro.rs
  VeratNet, Gavrila Principa 58, tel. 3065-329, www.verat.net
  YUBC, Braće Jugovića 16/I, tel. 3083-350, www.yubc.net

  KABLOVSKE DISTRIBUTIVNE MREŽE

  PTT KDS, Palmotićeva 2, tel. 360-7770, www.kds.co.rs
  SBB, Kralja Petra 55, tel. 330-5252, www.sbb.rs
  Ikom, Džona Kenedija 10d, tel. 3010-110, www.ikomline.net
  Alzoveđo Slovenska 5, tel. 3657-300, www.alzovedjo.com
  Radijus vektor, Milentija Popovića 9, tel. 2132-130, www.vektor.net
  Kopernikus, Jurija Gagarina 206, tel. 2177-720, www.kopernikus.rs


  _________________
  Ma boga mu poljubim, dokle će to tako...

  Rođa Petrović
  Admin
  Admin

  Muški
  Broj poruka: 2270
  Godina: 35
  Zodijak: Rak
  Lokacija: Vazdušna banja
  Reputation: 19
  Points: 2115
  Datum upisa: 14.03.2013

  standard Re: Komunalne usluge - Beograd

  Počalji od Rođa Petrović taj Ned 2 Jun - 14:15:50

  Gasovod  KONTAKT:
  JP "Srbijagas" - Organizacioni deo "Beograd"

  Autoput 11, Novi Beograd
  www.srbijagas.com
  Dispečerski centar (00-24): 2604-130
  Info centar za građane: 3129-237

  Snabdevanje gasom zakonski ne spada u komunalne delatnosti, ali je zbog velikog značaja za svakodnevni život građana uvršteno u ovaj Vodič.

  Ekonomski i ekološki gledano - gas je najprihvatljiviji energent. I u Beogradu se intenzivno radi na izgradnji gasovodne distributivne mreže.

  Za priključenje na gasovod, potrebno je sledeće:
  - Izgradnja kućnog gasnog priključka, zaključno sa kućnim merno-regulacionim setom na zidu objekta
  - Projektovanje i izgradnja unutrašnje gasne instalacije u objektu
  - Ugradnja gasnog trošila
  - Ugradnja gasnog bojlera

  PLAĆANjE:

  - Naknada za utrošeni gas u stanovima i poslovnim prostorijama naplaćuje se preko posebnih mesečnih računa JP „Srbijagas“.

  NADLEŽNOST:

  - U okviru Gradske uprave za pitanja snabdevanja gasom nadležan je Sekretarijat za komunalne i stambene poslove - Uprava za energetiku.
  - Rad JP „Srbijagas“ je u nadležnosti Ministarstva rudarstva i energetike.
  - ;Priključenje na gasovodnu mrežu, snabdevanje gasom i održavanje gasovodne mreže na području Grada Beograda obavlja JP „Srbijagas“. Pored njega postoji i više privatnih preduzeća koje obavljaju priključenje na gasovod.

  Nadležne inspekcije: Gradska komunalna, Gradska građevinska, Republička tržišna, Republička građevinska i Republička sanitarna inspekcija i Protivpožarna policija.

  PROPISI:

  - Zakon o energetici
  - Zakon o koncesijama
  - Zakon o planiranju i građenju
  - Tehnički propisi za projektovanje i izgradnju magistralnih, razvodnih, GMRS, MRS, distributivnih mreža i kućnih priključaka


  _________________
  Ma boga mu poljubim, dokle će to tako...

  Rođa Petrović
  Admin
  Admin

  Muški
  Broj poruka: 2270
  Godina: 35
  Zodijak: Rak
  Lokacija: Vazdušna banja
  Reputation: 19
  Points: 2115
  Datum upisa: 14.03.2013

  standard Re: Komunalne usluge - Beograd

  Počalji od Rođa Petrović taj Ned 2 Jun - 14:20:32

  Javni gradski prevoz  KONTAKT:

  Direkcija za javni prevoz, 27. marta 43-45, tel. 3309-000

  GSP "Beograd"

  Kneginje Ljubice 29
  www.gsp.rs, e-mail: office@gsp.rs
  Dispečerski centar (00-24): 3664-040
  Govorni automat: 3033-370, 3033-371

  SP "Lasta" AD

  Autoput Beograd - Niš 4
  www.lasta.rs, e-mail: office@lasta.rs
  tel. 2882-760

  JP "Železnice Srbije" - "Beovoz"

  Nemanjina 6, www.zeleznicesrbije.com
  Info-servis "Beovoza" (00-24): 3370-031, 3370-032, 3370-035, 3370-048

  Javni linijski prevoza putnika obavlja se na: stalnim linijama (svakodnevno), sezonskim linijama (školska, izletnička) i vanrednim linijama (za vreme sajmova, manifestacija...). Javni prevoz putnika u Beogradu vrši se:
  - na gradskim dnevnim i noćnim linijama (autobusi, trolejbusi, tramvaji)
  - na ekspresnim gradskim linijama (minibusevi)
  - na prigradskim linijama (autobusi)
  - gradskom železnicom

  Vozilo kojim se vrši prevoz mora biti uredno obojeno, čisto i provetreno, a u zimskom periodu mora biti i zagrejano. Vozač je dužan da vozilo zaustavlja na svim stajalištima na liniji i da prilikom zaustavljanja otvori sva vrata. Na terminusu vozač je dužan da omogući putnicima čekanje u vozilu do polaska vozila po redu vožnje, osim u vozilu koje je u rezervi ili u kvaru i zaustavljeno na za to rezervisanoj površini. Posada vozila je obavezna da za vreme rada nosi službeno odelo i da se prema putnicima ophodi sa pažnjom i predusretljivo.

  Za korišćenje usluge prevoza putnik je dužan da u vozilu poseduje važeću voznu ispravu. Putnik je dužan da na zahtev ovlašćenog lica prevoznika pokaže važeću voznu ispravu. U slučaju prekida saobraćaja ili kvara vozila prevoznik je dužan da putnicima omogući da istim kartama mogu da nastave započetu vožnju drugim vozilom.

  Taksi prevoz je vid javnog vanlinijskog prevoza putnika i stvari za koji putnik utvrđuje relaciju i za to plaća iznos koji pokaže taksimetar. Obavlja se motornim vozilima sa najviše 5 sedišta i sa najmanje 4 vrata.  PLAĆANjE:

  - Integrisani tarifni sistem (ITS) objedinjuje prevoz kod svih prevoznika u javnom gradskom prevozu (GSP „Beograd“ i privatni prevoznici). Pojedinačne karte kupuju se u vozilima javnog prevoza ili na kioscima i poništavaju se po ulasku u vozilo. Pretplatne karte sa mesečnim markicama, po povlašćenim cenama, izdaju se za različite kategorije putnika (zaposleni, učenici, studenti, nezaposleni, penzioneri, invalidi, izbegla lica, stara lica i trudnice). Besplatne karte izdaju se posebnim kategorijama putnika.
  - „Lastin“ tarifni sistem sa pretplatnim kartama i mesečnim markicama važi na prigradskim linijama SP „Lasta“ na teritoriji Grada Beograda i u delu Srema i Banata. Za putnike koji po dolasku u Beograd nastavlju put linijama GSP „Beograd“ postoji posebna vrsta pretplatnih markica („presedačke“).
  - Pretplatne karte za „Beovoz“ izdaje ŽTP „Beograd“.
  - Taksi usluge se naplaćuju prema taksimetru.

  NADLEŽNOST:

  - U okviru Gradske uprave za pitanja javnog gradskog prevoza nadležan je Sekretarijat za saobraćaj. Poslove analize, planiranja i razvoja javnog prevoza i mreža linija i definisanja tarifnog sistema obavlja Direkcija za javni prevoz. Za taksi prevoz putnika nadležan je Sekretarijat za saobraćaj - Direkcija za javni prevoz.
  - Javni prevoz putnika u Beogradu obavljaju sledeći javni prevoznici: Gradsko saobraćajno preduzeće „Beograd“ (gradski prevoz autobusima, trolejbusima i tramvajima), Saobraćajno preduzeće „Lasta“ (prigradski i lokalni autobuski prevoz), JP "Železnice Srbije" (gradska železnica „Beovoz“) i privatni autobuski prevoznici (gradski i prigradski autobuski prevoz i ekspresne minibus gradske linije).
  - Auto-taksi prevoz obavljaju fizička i pravna lica, u skladu sa Godišnjim planom potreba za taksi prevozom.

  Nadležne inspekcije: Gradska saobraćajna i Republička saobraćajna inspekcija.

  PROPISI:
  - Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju („Sl. glasnik Republike Srbije“, br. 46/95 i 66/01)
  - Odluka o javnom linijskom prevozu na putevima teritorije Grada Beograda („Sl. list grada Beograda“, br. 4/91, 9/93, 25/93, 4/94, 23/94, 6/96 i 6/99)
  - Odluka o auto-taksi prevozu („Sl. list grada Beograda“, br. 12/02, 5/03 i 14/04)


  _________________
  Ma boga mu poljubim, dokle će to tako...

  Rođa Petrović
  Admin
  Admin

  Muški
  Broj poruka: 2270
  Godina: 35
  Zodijak: Rak
  Lokacija: Vazdušna banja
  Reputation: 19
  Points: 2115
  Datum upisa: 14.03.2013

  standard Re: Komunalne usluge - Beograd

  Počalji od Rođa Petrović taj Ned 2 Jun - 14:23:31

  Parkiranje  KONTAKT:

  JKP "Parking servis"

  Milentija Popovića 9
  www.parking-servis.rs, e-mail: info@parking-servis.co.rs
  Kol centar (00-24): Kraljice Marije 7, tel. 3035-400
  Služba za transport i prenos - "pauk" (00-24):
  Staro sajmište bb

  MUP - Uprava Saobraćajne policije

  Ljermontovljeva 12a, tel. 3470-200, www.mup.gov.rs

  Javna parkirališta su površine određene za parkiranje motornih vozila u koje ne spadaju posebni prostori za parkiranje motornih vozila koji pripadaju određenom objektu (fabrika, ustanova, taksi stajališta i dr). Opšta parkirališta su delovi kolovoza, trotoara ili površine između kolovoza i trotoara i druge površine posebno obeležene za parkiranje motornih vozila. Posebna parkirališta su objekti i površine uređeni i izgrađeni za parkiranje motornih vozila sa kontrolisanim ulaskom i izlaskom vozila (ograđena parkirališta i garaže sa naplatnom rampom)

  Korisnik javnog parkirališta obavezan je da:
  a) Plati korišćenje parking mesta prema vremenu zadržavanja na propisan način (parking karta ili SMS poruka),
  b) Postupa u skladu sa ograničenjem vremena korišćenja parking mesta,
  v) Koristi parking mesto u skladu sa saobraćajnim znakom, horizontalnom i vertikalnom signalizacijom kojom je označeno parking mesto.

  Korisnik koji ne plati parkiranje ili nepropisno koristi parking mesto dužan je da plati doplatnu parking kartu. Nalog za plaćanje doplatne parking karte izdaje ovlašćeni kontrolor JKP „Parking servis“ i uručuje ga korisniku. Kada kontrolor nije u mogućnosti da uruči nalog korisniku, pričvršćuje ga na vozilu ispod brisača. Oštećenje ili uništenje naloga nema uticaj na valjanost dostavljanja i ne odlaže plaćanje doplatne parking karte. Korisnik parkiranja dužan je da plati doplatnu parking kartu u roku od 8 dana.

  Na javnim parkiralištima zabranjeno je:
  a) parkiranje vozila suprotno saobraćajnom znaku, horizontalnoj i vertikalnoj signalizaciji (parkiranje na pretplatnom parking mestu, ometanje korišćenja parkirališta i dr.),
  b) parkiranje neregistrovanog vozila,
  v) ostavljanje neispravnog ili havarisanog vozila, odnosno priključnog vozila bez sopstvenog pogona,
  g) zauzimanje parking mesta putem ograđivanja ili ometanje parkiranja drugih vozila,
  d) postavljanje ograde ili slične prepreke na parking mestu.

  JKP „Parking servis“ nema obavezu čuvanja vozila i ne snosi odgovornost za oštećenje ili krađu vozila, izuzev za ugovoreno parkiranje na više dana u zatvorenom delu garaže na Aerodromu „Beograd“.

  PLAĆANjE:
  - Za korišćenje javnog parkirališta korisnik plaća odgovarajuću naknadu (parking karta ili SMS poruka) za određeno vreme korišćenja.
  - Za korišćenje opšteg parkirališta sa rezervacijom ili uz povlašćenu kartu korisnik plaća lokalnu komunalnu taksu.
  - Korišćenje obeleženih parking mesta za pojedine kategorije invalida je besplatno.
  - JKP „Parking servis“ ima i svoje komercijalne usluge koje se posebno ugovaraju i plaćaju.

  NADLEŽNOST:
  - U okviru Gradske uprave za pitanja parkiranja nadležan je Sekretarijat za saobraćaj - Sektor za regulisanje i upravljanje saobraćajem.
  - Upravljanje, korišćenje i održavanje javnih parkirališta i garaža na području 10 gradskih opština obavlja JKP „Parking servis“.
  - Obeležavanje rezervisanih parking mesta obavlja JKP „Beograd put“.
  - Nalog „Parking servisu“ za odnošenje nepropisno parkiranih vozila na saobraćajnim površinama daje MUP - Saobraćajna policija.
  - Nalog „Parking servisu“ za odnošenje vozila parkiranih na zelenim površinama i odnošenje napuštenih vozila daje Komunalna inspekcija.

  Nadležne inspekcije su opštinske komunalne inspekcije.

  PROPISI:
  - Odluka o javnim parkiralištima („Sl. list grada Beograda“, br. 18/2003)
  - Rešenje o opštim parkiralištima („Sl. list grada Beograda“, br. 28/2003)
  - Rešenje o opštim parkiralištima na kojima se plaća komunalna taksa za parkiranje motornih vozila („Sl. list grada Beograda“, br. 25/2001, 15/2002, 24/2002 i 8/2003)
  - Rešenje o posebnim parkiralištima za smeštaj uklonjenih vozila („Sl. list grada Beograda“, br. 25/2001)
  - Rešenje o kategorijama invalida koji mogu da koriste javna parkirališta („Sl. list grada Beograda“, br. 28/2003)


  _________________
  Ma boga mu poljubim, dokle će to tako...

  Rođa Petrović
  Admin
  Admin

  Muški
  Broj poruka: 2270
  Godina: 35
  Zodijak: Rak
  Lokacija: Vazdušna banja
  Reputation: 19
  Points: 2115
  Datum upisa: 14.03.2013

  standard Re: Komunalne usluge - Beograd

  Počalji od Rođa Petrović taj Ned 2 Jun - 14:54:02

  Održavanje ulica i puteva  KONTAKT:

  Direkcija za puteve

  27. marta 43-45, tel. 330-9250 (07.30-15.30)

  JKP "Beograd put"
  Nušićeva 21
  Centrala 3223-505, faks 3302-855
  www.beogradput.com
  e-mail: info@beogradput.com

  Pozivni centar (00-24): 381-8101
  Služba za informisanje i marketing: 3348-787


  Ulice su javni putevi u naseljenom mestu, koji služe za kretanje vozila i pešaka, sa elementima koji odgovaraju potrebama naselja (ivičnjaci, trotoari, kišna kanalizacija i dr).

  Lokalni putevi su javni putevi koji povezuju naseljena mesta na području gradske opštine, naseljena mesta sa područja gradske opštine sa magistralnim i regionalnim putevima i koji su od značaja za saobraćaj za gradsku opštinu, a nemaju elemente ulice.

  Nekategorisani putevi su seoski putevi, poljski putevi, šumski putevi i putevi na nasipima za odbranu od poplava.

  Poslove upravljanja, održavanja, zaštite i razvoja ulica i lokalnih puteva na području 10 gradskih opština obavlja Direkcija za puteve. Poslove upravljanja održavanja, zaštite i razvoja nekategorisanih puteva na teritoriji 10 gradskih opština obavljaju te gradske opštine. Poslove upravljanja, održavanja, zaštite i razvoja ulica, lokalnih i nekategorisanih puteva na području 7 prigradskih opština obavljaju te opštine.

  Radovi na održavanju ulica i lokalnih puteva su:
  - popravka, obnavljanje i zamena delova kolovoza, trotoara i trupa javnog puta, sa odgovarajućim korekcijama kojima se bitno ne menjaju konstruktivni elementi;
  - popravka i zamena ivičnjaka;
  - popravka mostova, tunela, potpornih i obložnih zidova, pešačkih pasarela i drugih putnih objekata;
  - obnavljanje oznaka na kolovozu;
  - popravka, čišćenje i farbanje saobraćajnih znakova, svetlosnih saobraćajnih znakova i svetlosnih oznaka, sa pripadajućim stubovima;
  - popravka podzemnih pešačkih prolaza ispod ulice, sa pripadajućim pokretnim stepenicama;
  - nivelacija postojećih slivnika i šahtova u kolovozu i trotoaru;
  - čišćenje propusta, jarkova i rigola koji služe za odvodnjavanje površinskih voda sa ulice ili lokalnog puta;
  - čišćenje snega i leda sa kolovoza;
  - drugi radovi na održavanju.

  Održavanje, zaštita i razvoj ulica i lokalnih puteva na području 10 gradskih opština obavlja se na osnovu programa razvoja i godišnjih programa radova koje, na predlog Direkcije za puteve, donosi Skupština grada Beograda. Održavanje, zaštita i razvoj nekategorisanih puteva na području 10 gradskih opština obavlja se na osnovu programa razvoja i godišnjih programa radova, koje donose skupštine tih opština. Održavanje, zaštita i razvoj ulica, lokalnih i nekategorisanih puteva na području 7 prigradskih opština obavlja se na osnovu programa razvoja i godišnjih programa radova, koje donose skupštine tih opština.

  Održavanje ulica i lokalnih puteva Direkcija za puteve poverila je JKP „Beograd-put“.

  Sopstvenici, odnosno pravna i fizička lica koja se staraju o objektima postavljenim ili ugrađenim u javni put, pri izvođenju radova na održavanju ulice, puta ili putnog objekta, dužni su da o svom trošku izmeste te objekte, odnosno prilagode ih nastalim promenama.

  Sopstvenici, odnosno korisnici, zemljišta koje se graniči sa ulicama i lokalnim putevima, dužni su da uklanjaju grane sa stabala koje su nad kolovozom i trotoarom u visini manjoj od 7 m, računajući od najviše tačke kolovoza.

  PLAĆANjE:
  - Sredstva za finansiranje upravljanja, održavanja, zaštite i razvoja ulica, lokalnih i nekategorisanih puteva, obezbeđuju se iz raznih vrsta naknada po republičkim i gradskim propisima.
  - JKP „Beograd put“ ima i svoje komercijalne usluge koje se posebno ugovaraju i plaćaju.

  NADLEŽNOST:
  - U okviru Gradske uprave za pitanja održavanja ulica i puteva nadležan je Sekretarijat za saobraćaj - Sektor za regulisanje i upravljanje saobraćajem. Za održavanja ulica i puteva, mostova, podzemnih pešačkih prolaza i drugih putnih objekata, održavanje saobraćajne signalizacije i opreme i izdavanje dozvola za raskopavanje i zauzeće saobraćajnica i trotoara nadležna je Direkcija za puteve.
  - Održavanje ulica, lokalnih i nekategorisanih puteva, putnih objekata i saobraćajne signalizacije obavlja JKP „Beograd put“.
  - Za održavanje magistralnih i regionalnih puteva i autoputa nadležni su Ministarstvo za kapitalne investicije i Republička direkcija za puteve.

  Nadležne inspekcije: Gradska saobraćajna, Republička saobraćajna i Republička inspekcija za javne puteve.

  PROPISI:
  - Zakon o putevima („Sl. glasnik Republike Srbije“, br. 46/91)
  - Odluka o ulicama, lokalnim i nekategorisanim putevima („Sl. list grada Beograda“, br. 3/01)


  _________________
  Ma boga mu poljubim, dokle će to tako...

  Rođa Petrović
  Admin
  Admin

  Muški
  Broj poruka: 2270
  Godina: 35
  Zodijak: Rak
  Lokacija: Vazdušna banja
  Reputation: 19
  Points: 2115
  Datum upisa: 14.03.2013

  standard Re: Komunalne usluge - Beograd

  Počalji od Rođa Petrović taj Ned 2 Jun - 14:56:50

  Zauzeće javnih površina  KONTAKT:

  Sekretarijat za saobraćaj

  27. marta 43-45, tel. 330-9599 (08.30-16.30)
  e-mail: info@bgsaobracaj.rs
  info.saobracaj@beograd.gov.rs

  Direkcija za puteve
  27. marta 43-45, tel. 330-9250 (07.30-15.30)

  Za zauzimanje javnih površina u gradu za održavanje manifestacija, postavljanje letnjih bašti, reklamnih panoa i vitrina, za potrebe gradilišta, uličnu prodaju i druge potrebe, neophodno je pribaviti potrebna rešenja i saglasnosti od nadležnih organa.

  Javna površina je izgrađeno gradsko građevinsko zemljište, koje je u opštoj upotrebi.

  Privremeni objekat je manji montažni objekat, kiosk, letnja bašta i drugi slični objekat za prodaju prehrambenih i drugih proizvoda na malo, za pružanje ugostiteljskih i zanatskih usluga i za zadovoljenje drugih potreba građana (telefonska govornica, javni WC i dr). Kiosk je tipski objekat za pružanje šalterskih usluga, čija bruto površina ne može biti veća od 9,5 m2 i koji se postavlja u već izgrađenom finalnom obliku. Manji montažni objekat je tipski montažni objekat, površine do 30 m2, koji se formira od gotovih tipskih elemenata. Letnja bašta je otvoreni montažno-demontažni objekat, koji se postavlja neposredno uz objekat u čijoj je funkciji, i to u periodu od 1. marta do 15. novembra.

  Mesto za postavljanje privremenog objekta na javnoj površini, osim za letnju baštu, određuje se Planom postavljanja privremenih objekata. Planom se određuju tip, veličina, namena i vreme korišćenja privremenog objekta. Privremeni objekat se ne može postavljati na javnim zelenim površinama, osim na uređenim stazama i posebno određenim mestima u parku u skladu sa planom.

  Korisnik se određuje na osnovu konkursa, osim za letnje bašte i privremene objekte koje postavlja preduzeće. Gradska opština određuje mesta za koja se raspisuje konkurs i u skladu sa planom raspisuje konkurs. Postavljeni privremeni objekat korisnik ne može izdati u zakup ili podzakup, odnosno preneti na korišćenje drugom licu ugovorom o poslovno-tehničkoj saradnji niti bilo kojim drugim ugovorom.

  Pokretni objekat je tezga, aparat za sladoled, aparat za kokice, rashladna komora i drugi lako pokretni objekat za izlaganje i prodaju robe na malo i vršenje zanatskih usluga, koji se po isteku radnog vremena uklanja sa javne površine. Pokretni objekat se ne može postaviti na javnim zelenim površinama, osim na uređenim stazama i posebno određenim mestima u parku, u skladu sa planom.

  Tezga je tipski, otvoreni, lako pokretni objekat za izlaganje i prodaju robe, čija bruto površina ne može biti veća od 2 m2. Tezga može biti izražena od drveta, metala ili plastike, a može se izrađivati tako da se rasklapanjem pretvara u horizontalnu ili vertikalnu površinu za izlaganje robe. Prodaja robe na tezgama, može se obavljati tokom cele godine, u vremenu od 8.00 do 20.00 časova, a po isteku radnog vremena tezga se uklanja sa javne površine. Tezga obavezno sadrži na vidnom mestu istaknutu pločicu sa imenom radnje, odnosno korisnika tezge, brojem tezge i brojem rešenja kojim je odobreno postavljanje tezge.

  Mesta, broj, vrsta, tip, veličina, namena - vrsta robe, uslovi, radno vreme i vreme korišćenja pokretnih objekata, određuju se planom postavljanja pokretnih privremenih objekata. Plan za područje 10 gradskih opština donosi Skupština grada Beograda, a pripremaju ga Sekretarijat za saobraćaj i Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove, a u prostorima od kulturno-istorijskog značaja, koji su proglašeni za kulturna dobra, i Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, polazeći od predloga gradskih opština.

  Mesto postavljanja pokretnog objekta ne može se nalaziti na sledećim površinama:
  - neposredno oko pijaca i tržnih centara
  - deo kolonada, u pasažima stambenih i poslovnih zgrada, na prostoru ispred prodavnica, odnosno radnji istovetne delatnosti i ponude robe, osim korisnika tih prodavnica, odnosno radnji
  - u podzemnim prolazima.

  Zauzeće delova ulica i lokalnih puteva, a naročito raskopavanje, može se obavljati samo na osnovu dozvole sa tehničkim uslovima, koju izdaje Direkcija za puteve, uz prethodno pribavljenu saglasnost Sekretarijata za saobraćaj.

  Natpisi i reklame u okviru ulice i lokalnog puta postavljaju se na osnovu dozvole sa tehničkim uslovima, koju izdaje Direkcija za puteve.

  PLAĆANjE:
  - Za zauzeće javnih površina plaća se komunalna taksa.

  NADLEŽNOST:
  - U okviru Gradske uprave za pitanja zauzeća javnih površina nadležan je Sekretarijat za saobraćaj - Sektor za planiranje i razvoj saobraćaja. Za izdavanje dozvola za postavljanje reklamnih panoa na saobraćajnim površinama i zauzeće delova ulica i lokalnih puteva nadležna je Direkcija za puteve.
  - Gradske opštine nadležne su za izdavanje dozvola za letnje bašte, privremene objekte, uličnu prodaju i reklamne panoe van saobraćajnih površina.

  Nadležne inspekcije su opštinske komunalne inspekcije.

  PROPISI:
  - Odluka o opštem uređenju grada („Sl. list grada Beograda“ br. 32/87, 3/88, 25/I/88, 11/89, 13/90, 15/91, 23/92, 9/93, 25/93, 29/93, 31/93, 4/94, 5/94, 2/95, 6/99)
  - Odluka o uslovima i načinu postavljanja privremenih objekata na javnim površinama u Beogradu („Sl. list grada Beograda“, br. 31/2002)
  - Odluka o postavljanju tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata („Sl. list grada Beograda“, br. 31/2002 i 5/2003)


  _________________
  Ma boga mu poljubim, dokle će to tako...

  Rođa Petrović
  Admin
  Admin

  Muški
  Broj poruka: 2270
  Godina: 35
  Zodijak: Rak
  Lokacija: Vazdušna banja
  Reputation: 19
  Points: 2115
  Datum upisa: 14.03.2013

  standard Re: Komunalne usluge - Beograd

  Počalji od Rođa Petrović taj Ned 2 Jun - 14:59:18

  Režim i bezbednost saobraćaja  KONTAKT:

  Sekretarijat za saobraćaj

  27. marta 43-45, tel. 330-9599 (08.30-16.30)
  e-mail: info.saobracaj@beograd.gov.rs

  JKP "Beograd put"

  Nušićeva 21
  www.beogradput.com, e-mail: info@beogradput.com
  Dežurna služba za saobraćajnu signalizaciju: 2071-720

  Poslovi vezani za oblast režima i bezbednosti saobraćaja obuhvataju izdavanje rešenja i saglasnosti za rezervaciju parking mesta, postavljanje saobraćajne signalizacije, stubića, "ležećih policajaca", atipičnu signalizaciju...

  Za vreme trajanja snežnog pokrivača obustavlja se saobraćaj i određuju za sankanje pojedine ulice. Postavljanje i održavanje saobraćajnih znakova i zaštitne mreže u tim ulicama obavlja JKP „Beograd-put“.

  PLAĆANjE:
  - Za izdavanje rešenja i saglasnosti iz oblasti režima i bezbednosti saobraćaja plaćaju se komunalne takse.
  - Usluge JKP „Beograd put“ vezane za radove na izmeni režima saobraćaja posebno se plaćaju.
  - Za unapređenje bezbednosti saobraćaja na putevima koriste se sredstva od novčanih kazni za prekršaje predviđene propisima o bezbednosti saobraćaja na putevima.

  NADLEŽNOST:
  - U okviru Gradske uprave za pitanja režima i bezbednosti saobraćaja nadležan je Sekretarijat za saobraćaj.
  - Postavljanje i održavanje vertikalne i horizontalne saobraćajne signalizacije obavlja JKP „Beograd put“.
  - Kontrolu bezbednosti saobraćaja obavlja MUP - Saobraćajna policija.

  Nadležna inspekcija je Gradska saobraćajna.

  PROPISI:
  - Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Sl. glasnik Republike Srbije", br. 53/82, 15/84, 5/86, 21/90 i 28/91)
  - Rešenje o režimu saobraćaja vozila kojima se obavlja snabdevanje na teritoriji Grada Beograda („Sl. list grada Beograda“, br. 4/2005)
  - Rešenje o režimu kretanja teretnih motornih vozila kroz Beograd („Sl. list grada Beograda“, br. 14/2004 i 20/2004)


  _________________
  Ma boga mu poljubim, dokle će to tako...

  Rođa Petrović
  Admin
  Admin

  Muški
  Broj poruka: 2270
  Godina: 35
  Zodijak: Rak
  Lokacija: Vazdušna banja
  Reputation: 19
  Points: 2115
  Datum upisa: 14.03.2013

  standard Re: Komunalne usluge - Beograd

  Počalji od Rođa Petrović taj Ned 2 Jun - 15:01:36

  Čistoća  KONTAKT:
  JKP "Gradska čistoća"

  Mije Kovačevića 4
  www.gradskacistoca.rs
  Info telefon: 3294-901 (07.00-15.00)

  Održavanje čistoće obuhvata:
  - Odvoženje kućnog smeća: sakupljanje, odvoženje i odlaganje kućnog smeća i drugih prirodnih i veštačkih otpadaka iz stambenih, poslovnih i drugih objekata, osim industrijskog otpada i opasnih materija, kao i čišćenje septičkih jama,
  - Čišćenje i pranje javnih površina: uklanjanje, odvoženje i odlaganje otpada iz korpi za otpatke na javnim mestima, kao i smeća i drugog otpada, odnosno padavina (sneg i led) sa javnih površina i pranje tih površina.

  U kućno smeće spadaju svi otpaci iz stambenih, poslovnih i drugih objekata, uključujući i stari nameštaj i aparate za domaćinstvo, osim otpadaka industrijske, zanatske i poljoprivredne delatnosti, šljake iz kotlarnica, zemlje, građevinskog šuta, kamena, cigle i sl. Kućno smeće se ne sme spaljivati, uništavati, zakopavati ili na drugi način uklanjati. Kućno smeće baca se u kontejner ili se ostavlja u plastičnoj kesi. Plastične kese sa kućnim smećem zavezane se ostavljaju na za to određena mesta, u vremenu od 20.00 do 22.00 časa. U centru grada odvoženje smeća i pranje ulica se vrši isključivo noću od 20.00 do 05.00 časova.

  Kontejneri za kućno smeće se postavljaju izvan javnih saobraćajnih površina, osim ako nije drugačije određeno odlukom Sekretarijata za saobraćaj. Kontejnere za novoizgrađene stambene objekte nabavlja investitor tih objekata. U kontejnerima je zabranjeno paliti smeće, bacati žar, sipati vodu ili drugu tečnost, kao i bacanje otpadaka koji ne spadaju u kućno smeće.

  Kabasto smeće (stari nameštaj, aparati za domaćinstvo i drugi kabasti predmeti) iznose se i ostavljaju pored kontejnera ili na mestu predviđenom za iznošenje smeća u plastičnim kesama, jednom mesečno, i to prve subote u mesecu, osim kada vremenski uslovi to ne dozvoljavaju.

  JKP „Gradska čistoća“ uklanja sneg i led samo sa sledećih javnih površina: pešačkih zona, pešačkih prelaza i pasarela, javnih stepeništa, trotoara širih od 5 m računajući od regulacione linije objekta, trotoara ispred pešačkih prelaza iz prolaza, kao i sa uličnih slivnika. Za uklanjanje snega i leda sa ostalih javnih površina odgovorni su neposredni korisnici tih površina. Uklanjanje snega i leda sa trotoara ispred, između i oko stambenih zgrada, ispred poslovnih zgrada i poslovnih prostorija, ispred stambeno-poslovnih zgrada, ispred objekata u izgradnji, ispred i oko neizgrađenog građevinskog zemljišta obezbeđuju i odgovorna su pravna i fizička lica koja koriste te objekte, odnosno zemljište.

  Vozila sa stovarišta, gradilišta i drugih sličnih prostora, pre izlaska na javnu površinu moraju se očistiti od blata i druge nečistoće. Smeće sa javnih površina zabranjeno je ubacivati u slivnike.

  Javne površine su:
  1. Ulice (kolovoz, trotoar), trgovi, slobodni prostori između zgrada sa parking prostorima, prolazi između kolonada, javni pasaži, saobraćajnice u naselju, podzemni pešački prolazi, podvožnjaci, nadvožnjaci, javna stepeništa i mostovi;
  2. Autobuske stanice u međugradskom saobraćaju, stanične čekaonice u gradskom javnom saobraćaju, benzinske stanice i parking prostori;
  3. Tramvajski i železnički koloseci, železničke stanice i pristaništa;
  4. Pijace, otvoreni tržni centri i sajmovi;
  5. Parkovi, ulični travnjaci, rondele, skverovi, drvoredi, zelene površine u stambenim naseljima i blokovima, park šume, botanička bašta, zoološki vrt i groblja;
  6. Sportski i zabavni tereni (stadioni, hipodromi, autodromi, igrališta, strelišta i sl.);
  7. Javna kupališta (plaže, bazeni, veštačka jezera i sl.), kejovi i izgrađene rečne obale;
  8. Javna parkirališta;
  9. Neizgrađeno građevinsko zemljište (placevi, stovarišta i sl.);
  10. Površine u krugu prosvetnih, kulturnih, naučnih, zdravstvenih i socijalnih organizacija.

  Na javnim površinama nije dozvoljeno:
  1. Bacati papire, opuške i druge otpatke van posuda za otpatke, pljuvati ili na drugi način stvarati nečistoću na javnim površinama;
  2. Rasturati reklamne listiće, objave i sl;
  3. Koristiti javne površine za smeštaj robe, ambalaže i drugih stvari, osim kada se to vrši po posebnim propisima;
  4. Izlivati otpadne vode, sadržaj iz septičkih jama ili drugu nečistoću na javne površine ili na te površine bacati ili na njima držati smeće, zemlju, građevinski materijal i sl;
  5. Testerisati ili cepati drva, razbijati ugalj ili drugi materijal;
  6. Prati putnička, teretna i druga motorna vozila na ulicama i drugim javnim površinama;
  7. Istovarati iz vozila ili utovarati u njih na mestima na kojima se nalaze ulični hidranti, šahtovi ili slivnici;
  8. Popravljati ili servisirati (promena ulja i sl.) motorna vozila i čamce ili obavljati druge zanatske radove na javnim površinama;
  9. Izbacivati smeće i otpatke iz putničkih i teretnih vozila;
  10. Ostavljati neregistrovana ili havarisana vozila i priključna vozila, priključnu opremu, agregate, kao i jahte, čamce i poljoprivredne mašine, kamp opremu, kamp kućice i kamp vozila;
  11. Prebirati ili prikupljati otpatke iz smeća koje je odloženo u plastične kese i kontejnere;
  12. Bacati u kontejnere ili plastične kese otpad i materije opasne po život i zdravlje ljudi.

  PLAĆANjE:
  - Naknada za odvoženje kućnog smeća naplaćuje se kroz sistem objedinjene naplate preko uplatnice „Infostana“.
  - Sredstva za čišćenje i pranje javnih površina obezbeđuju se iz naknade za korišćenje građevinskog zemljišta.
  - JKP „Gradska čistoća“ ima i svoje komercijalne usluge koje se posebno ugovaraju i plaćaju.

  NADLEŽNOST:
  - U okviru Gradske uprave za pitanja čistoće nadležan je Sekretarijat za komunalne i stambene poslove.
  - Održavanje čistoće na javnim površinama na području 10 gradskih opština obavlja JKP „Gradska čistoća“.

  Nadležne inspekcije: opštinske komunalne i Gradska komunalna inspekcija.

  PROPISI:
  - Odluka o održavanju čistoće („Sl. list grada Beograda“, br. 27/2002)


  _________________
  Ma boga mu poljubim, dokle će to tako...

  Rođa Petrović
  Admin
  Admin

  Muški
  Broj poruka: 2270
  Godina: 35
  Zodijak: Rak
  Lokacija: Vazdušna banja
  Reputation: 19
  Points: 2115
  Datum upisa: 14.03.2013

  standard Re: Komunalne usluge - Beograd

  Počalji od Rođa Petrović taj Ned 2 Jun - 15:04:26

  Zelenilo  KONTAKT:

  JKP "Zelenilo Beograd"

  Surčinski put 2, Novi Beograd
  www.zelenilo.rs, e-mail: info@zelenilo.rs
  Centar za informisanje i marketing, Mali Kalemegdan 8, tel/faks 2630-506 (07.30 -15.30)

  JP "Srbijašume"
  Bul. Mihajla Pupina 113, tel. 311-5061, www.srbijasume.rs

  Javne zelene površine su:
  1. Parkovi,
  2. Zelene površine na skverovima, trgovima, pijacetama,
  3. Zelene površine duž saobraćajnica (travnjaci, drvoredi i drugi zasadi),
  4. Zelene površine duž uređenih obala reka i drugih vodenih površina,
  5. Zelene površine pored i oko stambenih zgrada u stambenim naseljima i između blokova stambenih zgrada,
  6. Spomen parkovi,
  7. Spomen groblja,
  8. Park šume,
  9. Izolacione i zaštitne zelene trake i pojasevi i pošumljeni tereni,
  10. Zelene površine specijalne namene, i to:
  - u školskim dvorištima,
  - u krugu fabrika i drugih poslovnih objekata,
  - u krugu zdravstvenih, socijalnih, prosvetnih, obrazovnih, naučnih i drugih organizacija,
  - u dvorištima oko stambenih i drugih objekata,
  - tereni namenjeni za fizičku kulturu, sport i rekreaciju i javne plaže,
  - zelenilo na gradskim grobljima,
  - botaničke bašte

  Pod uređenjem i održavanjem javne zelene površine smatra se zasađivanje drveća, zaštitnog zelenila i drugog rastinja i trava, kresanje drveća i košenje trave, održavanje, opremanje i čišćenje parkova, skverova, priobalja i drugih javnih površina (pored i oko stambenih zgrada i u stambenim blokovima), održavanje i čišćenje površina za rekreaciju, održavanje i uređivanje javnih plaža i sl. Pod uređenjem i održavanjem javne zelene površine podrazumeva se i nega i obnova biljnog materijala, održavanja staza, platoa, stepeništa, obloženih kosina i sl. kao i održavanje objekata (dečijih igrališta, sportskih terena sa rekvizitima, žardinjera, fontana i javnih česama, javnih sanitarnih objekata i sl.), održavanje i zamena instalacija i inventara koji pripadaju toj površini i služe njenom održavanju, održavanje čistoće, čišćenje snega i leda kao i preduzimanje mera za zaštitu od požara, antierozivnih mera i mera za zaštitu od drugih elementarnih nepogoda, insekata, biljnih bolesti i druge štete.

  Izvođenje radova na postojećim podzemnim instalacijama (vodovoda, kanalizacije, elektrike, toplovoda, TT mreže i dr) koji iziskuju raskopavanje javne zelene površine ne mogu se preduzeti bez prethodno pribavljene saglasnosti JKP „Zelenilo Beograd“. Troškove za dovođenje javne zelene površine u prvobitno stanje snosi investitor radova, koji je dužan da pre dobijanja saglasnosti za radove uplati ove troškove na ime depozita na poseban račun budžeta.

  Na javnim zelenim površinama zabranjeno je:
  1. Kretanje van staza, sedenje i ležanje na travnjacima osim u park-šumama;
  2. Klizanje, skijanje, sankanje, igranje loptom i sl. na mestima koja za to nisu određena;
  3. Stajanje i ležanje na klupama, stolovima, premeštanje klupa, stolova, korpi za otpatke i dečijih rekvizita sa mesta na kojima su postavljeni;
  4. Kretanje i parkiranje vozila van određenih mesta, osim vozila JKP „Zelenilo Beograd“, servisiranje vozila (promena ulja i sl.) i pranje vozila na travnjacima ili javnim česmama;
  5. Oštećivanje i uništavanje zelenila kao i branje cveća, lišća, plodova i semenja, kresanje, lomljenje i seča šiblja, granja i drveća, vezivanje lanaca, žica i kanapa za sušenje veša i armatura radi istezanja, vađenje panjeva, košenje trave i drugo;
  6. Istovar građevinskog i drugog materijala, istovar zemlje i šuta, robe, ambalaže, otpadaka i sl. na travnjacima, travnim terenima i stazama, kao i njihov smeštaj pored stabala bez odobrenja JKP „Zelenilo Beograd“;
  7. Urezivanje imena i znakova na stablima, klupama, zidovima i ostalim objektima, postavljanje reklamnih panoa i lepljenje plakata na stablima, ogradama i drugim objektima, obaranje i lomljenje klupa i stolica, uklanjanje i oštećenje tabli sa natpisima, oštećivanje ograda, puteva, staza, mostova, instalacija, rekvizita, paviljona i ostalih sličnih objekata, oštećivanje, uništavanje i pomeranje graničnih belega i zakivanje eksera i klinova u stabla, paljenje vatre;
  8. Ulaženje u zabranjene delove terena;
  9. Puštanje životinja, osim u parkovima koji su za to određeni posebnom odlukom JKP „Zelenilo Beograd“;
  10. Hvatanje i ubijanje ptica i divljači, uništavanje gnezda i hranilišta;
  11. Igranje odraslih na dečijim igralištima i upotrebljavanje dečijih rekvizita protivno njihovoj nameni;
  12. Penjanje na drveće, instalacije, ograde, paviljone i druge objekte;
  13. Kopanje zemlje, šljunka i peska, vađenje kamena i seča busenja;
  14. Skupljanje i odnošenje trave, lišća, granja i slično, osim kada to odobri JKP „Zelenilo Beograd“;
  15. Postavljanje objekata zanatske, turističke, ugostiteljske i druge uslužne delatnosti, osim ako je to predviđeno urbanističkim planom i planom postavljanja privremenih objekata;
  16. Premeštanje i razmeštanje žardinjera.

  PLAĆANjE:
  - Sredstva za uređenje i održavanje javnih zelenih površina obezbeđuju se iz naknade za korišćenje građevinskog zemljišta.
  - JKP „Zelenilo Beograd“ ima i svoje komercijalne usluge koje se posebno ugovaraju i plaćaju.

  NADLEŽNOST:
  - U okviru Gradske uprave za pitanja zelenila nadležan je Sekretarijat za komunalne i stambene poslove.
  - Uređenje i održavanje javnih zelenih površina (osim zelenih površina specijalne namene) na području 10 gradskih opština obavlja JKP „Zelenilo Beograd“, ukoliko su predate na održavanje ovom preduzeću.
  - Skupština grada Beograda je JP „Srbijašume“ poverila delatnost održavanja i uređenja park šuma na teritoriji Grada Beograda.

  Nadležne inspekcije: opštinske komunalne inspekcije, Gradska komunalna, Republička vodoprivredna i Republička sanitarna inspekcija.

  PROPISI:

  - Odluka o uređenju i održavanju parkova, zelenih i rekreacionih površina („Sl. list grada Beograda“, br. 12/2001, 15/2001)


  _________________
  Ma boga mu poljubim, dokle će to tako...

  Rođa Petrović
  Admin
  Admin

  Muški
  Broj poruka: 2270
  Godina: 35
  Zodijak: Rak
  Lokacija: Vazdušna banja
  Reputation: 19
  Points: 2115
  Datum upisa: 14.03.2013

  standard Re: Komunalne usluge - Beograd

  Počalji od Rođa Petrović taj Ned 2 Jun - 15:06:50

  Životna sredina  KONTAKT:

  Sekretarijat za zaštitu životne sredine

  27. marta 43-45, tel. 3226-106
  e-mail: beoeko@beograd.gov.rs
  Pansion za pse i karantin, Ovčanski put 42, tel. 3322-291

  Gradski zavod za javno zdravlje

  Bul. Despota Stefana 54a, tel. 3237-351
  www.zdravlje.org.rs

  Veterinarska stanica Beograd - Služba komunalne zoohigijene

  Bul. Despota Stefana 119, tel. 329-3099

  Poslovi zaštite životne sredine obuhvataju:
  - Kontrolu kvaliteta vazduha, zemljišta rečnih voda i voda iz javnih česama
  - Praćenje nivoa buke
  - Praćenje nivoa radioaktivnosti
  - Hvatanje i zbrinjavanje pasa i mačaka lutalica i uklanjanje životinjskih leševa (komunalna zoohigijena)
  - Suzbijanje komaraca, krpelja i glodara
  - Zaštitu prirodnih dobara

  Kvalitet zaštite životne sredine stalno se prati. Svake godine pripremaju se pojedinačni programi kontrole kvaliteta vazduha, kvaliteta vode za piće i javnih česama, površinskih voda, kao i programi ispitivanja nivoa radioktivnosti, zagađenosti zemljišta i merenja nivoa komunalne buke. Na osnovu merenja i dobijenih rezultata planiraju se i sprovode mere zaštite i prate efekti preduzetih mera. Podaci i rezultati izvršenih merenja objavljuju se redovno mesečno u „Ekološkom biltenu“.

  Jedna od značajnih mera na poboljšanju kvaliteta vazduha je realizacija programa toplifikacije i gasifikacije. Individualne kotlarnice na čvrsta goriva zamenjuju daljinski sistemi grejanja i grejanje na gas.

  Zaštita izvorišta vodosnabdevanja obavlja se kroz planove i projekte uređenja prostora i njihove realizacije. Zastarela vodovodna i kanalizaciona mreža zamenjuje se novim instalacijama prilikom svake rekonstrukcije ulica ili starih delova grada. Proširivanjem kapaciteta za proizvodnju i distribuciju vode nastoji se da se obezbedi snabdevanje što većeg broja građana zdravom vodom za piće.

  Briga o održavanju drvoreda i parkova u Gradu, uređenje Avale, Ade Ciganlije, Velikog ratnog ostrva i desetak izletišta su predmet stalne brige gradskih komunalnih službi. Beograd je uključen i u svetski program zdravih gradova kroz projekat „Beograd - zdrav grad“ (www.beozdravgrad.org).

  NADLEŽNOST:

  - U okviru Gradske uprave za pitanja životne sredine nadležan je Sekretarijat za zaštitu životne sredine.
  - Poslove detekcije faktora rizika životne sredine i preventivne zdravstvene zaštite obavlja Gradski zavod za javno zdravlje.
  - Poslove komunalne zoohigijene (kafilerija) Skupština grada Beograda poverila je Veterinarskoj stanici Beograd.

  Nadležne inspekcije: Gradska inspekcija za zaštitu životne sredine i Republička inspekcija za zaštitu životne sredine.

  PROPISI:

  - Zakon o zaštiti životne sredine („Sl. glasnik Republike Srbije“, br. 135/04)
  - Uredba o zaštiti prirodnih retkosti
  - Zakon o postupanju sa otpadnim materijama
  - Zakon o vodama
  - Zakon o zaštiti od jonizujućih zračenja
  - Zakon o zdravstvenoj zaštiti životinja
  - Odluka o držanju domaćih životinja na teritoriji Grada Beograda („Sl. list grada Beograda“, br. 6/95, 6/99)
  - Odluka o posebnoj naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine


  _________________
  Ma boga mu poljubim, dokle će to tako...

  Rođa Petrović
  Admin
  Admin

  Muški
  Broj poruka: 2270
  Godina: 35
  Zodijak: Rak
  Lokacija: Vazdušna banja
  Reputation: 19
  Points: 2115
  Datum upisa: 14.03.2013

  standard Re: Komunalne usluge - Beograd

  Počalji od Rođa Petrović taj Ned 2 Jun - 15:12:49

  Stambene usluge  KONTAKT:
  JP "Gradsko stambeno"

  Danijelova 33, Kol centar: 353-7777
  www.stambeno.com, e-mail: jpgs@stambeno.com
  Služba hitnih intervencija (00-24): 3950-300, 3950-301
  Korisnički servis (08.00-16.00): 3950-420, 3950-421 i 3950-422

  Održavanje stambenih zgrada i stanova
  obuhvata radove na investicionom i tekućem održavanju zajedničkih delova stambene zgrade i radove na investicionom održavanju stana. Održavanje obuhvata redovno izvođenje radova na zaštiti zgrade, odnosno njenih zajedničkih i posebnih delova, uređaja, instalacija i opreme, opravku oštećenih i zamenu dotrajalih delova kojima se obezbeđuje njihova ispravnost, upotrebljivost i sigurnost.

  Radovi na investicionom održavanju zajedničkih delova stambene zgrade obuhvataju popravke ili zamenu:

  1) krovne konstrukcije i drugih konstruktivnih elemenata zgrade;
  2) krovnog pokrivača i drugih elemenata krova (dimnjaci, ventilacioni kanali, krovni otvori, krovni svetlarnici, limene opšivke i uvale, slivnici, odvodi i drugi elementi krova, zajedničkih lođija i terasa i dr);
  3) lifta sa pripadajućim delovima (kućica, liftovsko okno sa instalacijama i uređajima) kao i ispitivanje ispravnosti sa izdavanjem upotrebne dozvole prema važećim propisima o liftovima;
  4) oluka, olučnih cevi i drugih elemenata za odvod vode sa krova i zaštitu zgrade od prodora vode;
  5) horizontalne i vertikalne hidroizolacije;
  6) vodovodne i kanalizacione mreže od priključka na gradsku vodovodnu i kanalizacionu mrežu, sengrupa ili drugog izlivnog mesta do priključka na sanitarni uređaj (sifon sudopere, umivaonika i sl) u zgradi;
  7) ventilacionih cevi kanalizacione mreže i njihovih glava na krovu zgrade;
  8.) elektroinstalacije zgrade do strujomernog ormana;
  9) instalacija centralnog grejanja, grejnog tela u zgradi, delova toplotnih postrojenja i uređaja zgrade sa punjenjem, pražnjenjem i ozračivanjem mreže, kao i opravka ili zamena instalacija za gas;
  10) pumpnog postrojenja za izbacivanje vode (otpadne, podzemne i kišne) sa pripadajućim delovima (prostorija sa instalacijama i uređajima);
  11) hidroforskog ili drugog pumpnog postrojenja za snabdevanje zgrade vodom ili za smanjenje pritiska vode, sa pripadajućim delovima i instalacijama;
  12) dotrajalih metalnih, staklenih i drugih ograda na krovu, stepeništu, terasama, lođijama i drugim zajedničkim delovima zgrade;
  13) kanala za smeće u zgradi;
  14) dotrajalih podova, plafona i zidova u zajedničkim delovima zgrade;
  15) drvenih i metalnih delova na prozorima i vratima zajedničkih prostorija zgrade;
  16) oštećenih i dotrajalih fasada, fasadnih obloga i elemenata fasade i drugih spoljnih delova zgrade sa prioritetom zaštite fasade od prodora vode i vlage;
  17) instalacije i uređaja za uzbunjivanje u zgradi;
  18) gromobrana, interfona, kablovskih i PTT instalacija, antenskih uređaja i njihovih delova u zgradi;
  19) hidranata, hidrantskih creva i drugih hidrantskih delova u zgradi;
  20) instalacije i uređaja za centralno zagrevanje vode za zajedničke prostorije koje pripadaju zgradi;
  21) protivpožarnog stepeništa zgrade i instalacija i uređaja za zaštitu od požara;
  22) kazana na čvrsto gorivo u zajedničkim delovima zgrade;
  23) sanitarnih uređaja u zajedničkim delovima zgrade;
  24) uređaja za nužno osvetljenje i uređaja za rezervnu elektroenergiju (agregata).

  Radovi na tekućem održavanju zajedničkih delova stambene zgrade obuhvataju:
  1) redovno servisiranje liftova;
  2) popravke ili zamenu automata za zajedničko osvetljenje, prekidača, sijalica i dr;
  3) deratizaciju, dezinsekciju i dezinfekciju zajedničkih prostorija u zgradi;
  4) redovne preglede i servisiranje hidroforskih postrojenja u zgradi, instalacija centralnog grejanja (kotlarnica, podstanica, mreže sa grejnim telima, ventila, dimnjaka centralnog grejanja) i dr. instalacija i uređaja za gašenje požara u zgradi, gromobranskih instalacija, instalacija vodovoda i kanalizacije u zgradi, elektroinstalacija, uređaja za nužno svetlo, uređaja i opreme za klimatizaciju i ventilaciju zgrade;
  5) čišćenje oluka i olučnih cevi zgrade;
  6) popravku ili zamenu okova, brava, katanaca i drugih uređaja za zatvaranje ormana za strujomere, vodomere, telefonske i televizijske instalacije u zgradi;
  7) krečenje zajedničkih prostorija u zgradi;
  8.) farbanje cevne mreže, grejnih tela i drugih uređaja u zajedničkim delovima zgrade;
  9) održavanje higijene u zajedničkim delovima zgrade (čišćenje o pranje ulaza, zajedničkih prostorija, stepeništa, hodnika, zastakljenih površina i dr);
  10) čišćenje i održavanje trotoara oko zgrade, odnosno nasipa, useka, rigola i slično;
  11) druge radove kojima se obezbeđuje tekuće održavanje zgrade na zadovoljavajućem nivou upotrebljivosti.

  Radovi hitnih intervencija se izvršavaju bez odlaganja radi zaštite života i zdravlja ljudi, njihove sigurnosti, zaštite imovine od oštećenja i dovođenje zgrade, njenih delova, uređaja, instalacija i opreme u stanje ispravnosti, upotrebljivosti i sigurnosti. Hitne intervencije obuhvataju:
  1) oslobađanje lica i stvari iz zaglavljenog lifta i njegovog ponovnog stavljanja u pogon;
  2) skidanje maltera, fasadnih obloga i drugih elemenata fasade i krova za koje se utvrdi da ugrožavaju bezbednost ljudi i imovine;
  3) popravke ili zamene delova krovnog pokrivača, radi zaštite od prokišnjavanja, odnosno prodora vode i drugih atmosferskih padavina;
  4) skidanje ili popravka oštećenih delova zgrade, na balkonu, terasi, lođiji i stepeništu zgrade za koje se utvrdi da ugrožavaju bezbednost ljudi i imovine;
  5) popravke ili zamena vodovodne i kanalizacione cevi u zgradi ili stanu kada dođe do prskanja njenih delova;
  6) popravke ili zamena hidrofora i njegovih delova kada zbog kvara zgrada ostane bez vode;
  7) odgušivanje kanalizacione mreže u zgradi ili stanu i odnošenje izlivnih ostataka i dezinfekcija prostorija u zgradi ili stanu;
  8.) izbacivanje podzemnih i slivnih voda iz podrumskih i drugih prostorija u zgradi;
  9) otklanjanje uzroka nestanka struje zbog kvara na elektroinstalaciji zgrade od strujomernog ormana do razvodne table u stanu, odnosno sijaličnog mesta u zajedničkim prostorijama;
  10) utvrđivanje i otklanjanje uzroka elektriziranja uređaja i instalacija u zgradi i stanu;
  11) popravke ili zamenu cevne mreže, grejnih tela i delova toplovodnih, odnosno plinskih postrojenja zgrade, zbog prskanja delova mreže, grejnih tela i toplovodnog, odnosno plinskog sistema;
  12) otklanjanje kvarova i nedostataka koji mogu dovesti do požara.

  Radovi na održavanju stambene zgrade izvode se na osnovu odluke Skupštine zgrade, a sredstva za održavanje stambene zgrade obezbeđuju vlasnici stanova i drugih posebnih delova zgrade. Odluka Skupštine zgrade obavezuje sve vlasnike stanova i drugih posebnih delova zgrade.

  Skupštinu zgrade čine svi vlasnici stanova i drugih posebnih delova zgrade. Skupština zgrade se može obrazovati ako je prisutno više od polovine vlasnika stanova ili drugih posebnih delova zgrade, odnosno njihovih predstavnika. Predsednik Skupštine zgrade bira se većinom glasova članova Skupštine zgrade na period od 4 godine.

  Skupština zgrade obavlja sledeće poslove:

  1) donosi program održavanja zgrade;
  2) odlučuje o načinu organizovanja radova na održavanju zgrade;
  3) donosi odluke o izvođenju radova na održavanju zgrade;
  4) usvaja godišnji izveštaj o realizaciji programa održavanja zgrade;
  5) utvrđuje visinu i način obezbeđivanja sredstava za održavanje zgrade;
  6) određuje uslove i način održavanja reda u zgradi;
  7) odlučuje o osiguranju zgrade;
  8.) uređuje način korišćenja zajedničkih delova zgrade;
  9) odlučuje o poboljšanju uslova stanovanja u zgradi i o drugim pitanjima u vezi sa održavanjem i upravljanjem zgradom, u skladu sa zakonom.

  Skupština zgrade većinom glasova prisutnih članova donosi odluke koje se odnose na tekuće održavanje zgrade. Skupština zgrade saglasnošću članova kojima pripada više od polovine ukupne površine stanova i drugih posebnih delova zgrade donosi odluke koje se odnose na investiciono održavanje zgrade.

  Troškove održavanja stambene zgrade snose vlasnici stanova, odnosno drugih posebnih delova zgrade srazmerno učešću površine svojih stanova, odnosno drugih posebnih delova zgrade u površini svih stanova i drugih posebnih delova u zgradi, prema stvarno učinjenim troškovima.

  Skupština zgrade može organizovati obavljanje poslova na održavanju zgrade, tako da obavljanje svih ili pojedinih poslova ustupi javnom preduzeću za stambene usluge, drugom preduzeću ili preduzetniku ili na drugi način. Ako stambena zgrada ne obezbedi izvođenje radova na održavanju čijim izvođenjem se sprečava ili otklanja opasnost po život i zdravlje ljudi, nadležni organ opštine će izvođenje ovih radova obezbediti preko javnog preduzeća za stambene usluge, odnosno drugog preduzeća ili preduzetnika, a na teret stambene zgrade.

  PLAĆANjE:
  - Naknada za održavanje i čišćenje zajedničkih delova zgrada naplaćuje se kroz sistem objedinjene naplate preko uplatnice „Infostana“ (ukoliko Skupština zgrade ima ugovor sa JP „Gradsko stambeno“).
  - JP „Gradsko stambeno“ ima i svoje komercijalne usluge koje se posebno ugovaraju i plaćaju.

  NADLEŽNOST:
  - U okviru Gradske uprave za pitanja stambenih usluga nadležan je Sekretarijat za komunalne i stambene poslove.
  - Radove na održavanju stambenih zgrada čijim izvođenjem se sprečava ili otklanja opasnost po život i zdravlje ljudi, odnosno kojima se obezbeđuje sigurnost korisnika zgrade i okoline (hitne intervencije) na području 10 gradskih opština obavlja JP „Gradsko stambeno“. Preduzeće je nadležno i za održavanje i popravku vodovodnih, kanalizacionih i električnih instalacija i uređaja unutar zgrada (iza priključka na mrežu), ukoliko Skupština zgrade ima potpisan ugovor.
  - Skupštine zgrada odlučuju o tekućem i investicionom održavanju stambenih zgrada i zaključuju ugovor sa preduzećem kome povere poslove održavanja.
  - Postoji i niz drugih preduzeća koja se bave komercijalnim pružanjem usluga održavanja i čišćenja i popravkama u stambenim zgradama i stanovima.

  Nadležne inspekcije: opštinske komunalne i opštinske građevinske inspekcije.

  PROPISI:

  - Zakon o održavanju stambenih zgrada („Sl. glasnik Republike Srbije“, br. 44/95, 46/98, 1/01)
  - Uredba o održavanju stambenih zgrada i stanova („Sl. glasnik Republike Srbije“, br. 43/93)
  - Odluka o kućnom redu u stambenim zgradama („Sl. list grada Beograda“, br. 33/93, 4/94, 2/95, 6/96, 12/96, 14/94, 6/99)


  _________________
  Ma boga mu poljubim, dokle će to tako...

  Rođa Petrović
  Admin
  Admin

  Muški
  Broj poruka: 2270
  Godina: 35
  Zodijak: Rak
  Lokacija: Vazdušna banja
  Reputation: 19
  Points: 2115
  Datum upisa: 14.03.2013

  standard Re: Komunalne usluge - Beograd

  Počalji od Rođa Petrović taj Ned 2 Jun - 16:54:16

  Dimničarske usluge  KONTAKT:
  Komunalno preduzeće "Dimničar" AD Beograd

  Deligradska 26
  tel. 2646-278, faks 2646-464
  www.dimnicar.com , e-mail: office@dimnicar.com

  Dimničarske usluge vrše se u cilju obezbeđivanja ispravnog funkcionisanja dimovodnih i ložišnih objekata i uređaja i sprečavanja zagađivanja vazduha, kao i radi preventivne zaštite života i imovine od požara.

  Dimničarske usluge su:
  - Čišćenje dimovodnih i ložišnih objekata i uređaja;
  - Spaljivanje čađi u dimovodnim i ložišnim objektima i uređajima;
  - Dimničarska kontrola ispravnosti dimovodnih i ložišnih objekata i uređaja;
  - Dimničarski pregled novoizgrađenih i dograđenih dimovodnih i ložišnih objekata i uređaja;
  - Čišćenje ventilacionih kanala i uređaja.
  - Merenje emisije dimnih gasova

  Dimovodni i ložišni objekti i uređaji su: dimnjaci, dimovodne cevi (cilindri, šund-dimnjaci, dimnjaci sa kanalima i ložištima za centralno i individualno grejanje), dimnjaci i ložišta industrijskih i zanatskih postrojenja i njima slični objekti i uređaji.

  Dimovodni i ložišni objekti i uređaji obavezno se čiste u sledećim vremenskim razmacima:
  - dva puta mesečno preko cele godine - dimnjaci i ložišta koji pripadaju instalacijama za masovno pripremanje hrane (u hotelima, bolnicama, pekarama, industriji prehrambenih proizvoda i sl);
  - jedanput mesečno u periodu od 15. oktobra do 30. aprila - dimnjaci, dimovodne cevi i ložišta za centralno grejanje i ostale instalacije za zajedničko grejanje u stambenim i poslovnim zgradama;
  - jedanput u 2 meseca u periodu od 15. oktobra do 30. aprila - dimnjaci i dimovodne cevi za individualno grejanje u stambenim i poslovnim objektima;
  - jedanput u tri meseca - dimnjaci i dimovodne cevi i ložišta industrijskih i zanatskih postrojenja i njima sličnih objekata i uređaja;
  - jedanput godišnje - dimnjaci ciglana i ostali dimovodni i ostali ložišni objekti.

  Ventilacioni kanali i uređaji prostorija za masovno pripremanje hrane čiste se dva puta godišnje u mesecima aprilu i oktobru. Ostali ventilacioni kanali i uređaji čiste se jedanput godišnje u mesecu aprilu.

  Spaljivanje čađi u dimovodnim objektima i uređajima vrši se jedanput ili dva puta godišnje, zavisno od vrste. U dimovodnim objektima i uređajima iznad otvorenih ložišta za pečenje mesa i mesnih prerađevina na žaru, spaljivanje čađi vrši se jedanput mesečno preko cele godine. Pri spaljivanju čađi vrši se generalno čišćenje dimovodnih objekata i uređaja sa iznošenjem čađi.

  Dimničarska kontrola ispravnosti dimovodnih i ložišnih objekata i uređaja, zavisno od vrste, vrši se jedanput ili dva puta godišnje, i to u jesen i proleće.

  PLAĆANjE:
  - Naknada za dimničarske usluge naplaćuje se kroz sistem objedinjene naplate preko uplatnice „Infostana“, ukoliko korisnik prijavi da želi dimničarske usluge.
  - Komunalno preduzeće „Dimničar“ AD Beograd ima i svoje komercijalne usluge koje se posebno ugovaraju i plaćaju.

  NADLEŽNOST:
  - U okviru Gradske uprave za pitanja dimničarskih usluga nadležan je Sekretarijat za komunalne i stambene poslove.
  - Komunalnom preduzeću „Dimničar“ AD je Skupština grada Beograda poverila obavljanje komunalnih poslova iz oblasti dimničarskih usluga.

  Nadležne inspekcije: opštinske komunalne, opštinske građevinske, Gradska komunalna i Gradska građevinska inspekcija i Protivpožarna policija.

  PROPISI:
  - Odluka o dimničarskim uslugama (Sl. list grada Beograda“, br. 15/93, 17/93, 31/93, 4/94, 2/95, 6/99)


  _________________
  Ma boga mu poljubim, dokle će to tako...

  Rođa Petrović
  Admin
  Admin

  Muški
  Broj poruka: 2270
  Godina: 35
  Zodijak: Rak
  Lokacija: Vazdušna banja
  Reputation: 19
  Points: 2115
  Datum upisa: 14.03.2013

  standard Re: Komunalne usluge - Beograd

  Počalji od Rođa Petrović taj Ned 2 Jun - 16:56:30

  Imovinsko-pravni poslovi  KONTAKT:

  Sekretarijat za imovinsko-pravne poslove i građevinsku inspekciju,

  27. marta 43-45, tel. 3345-216
  e-mail: imovina@beograd.gov.rs

  Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda

  Njegoševa 84, tel. 244-9494, www.beoland.com

  Oblast imovinsko-pravnih poslova obuhvata:
  - Dodelu javnog građevinskog zemljišta
  - Rušenje bespravno podignutih objekata
  - Žalbe na odluke opštinskih organa u građevinskoj oblasti

  Grad Beograd donosi Program uređivanja javnog građevinskog zemljišta, Program davanja u zakup javnog neizgrađenog građevinskog zemljišta, Program uređivanja ostalog građevinskog zemljišta i Program davanja u zakup ostalog neizgrađenog građevinskog zemljišta u državnoj svojini za područje 10 gradskih opština. Prigradske opštine donose programe za područje tih opština.

  Neizgrađeno javno građevinsko zemljište može se dati u zakup na određeno vreme do privođenja planiranoj nameni, najduže na pet godina. Ostalo neizgrađeno građevinsko zemljište u državnoj svojini može se dati u zakup radi izgradnje na određeno vreme, a najduže na 99 godina, putem javnog nadmetanja, prikupljanja pisanih ponuda javnim oglasom ili neposrednom pogodbom.

  PLAĆANjE:
  - Za finansiranje radova na uređivanju javnog građevinskog zemljišta koriste se sredstva ostvarena od: zakupnine za građevinsko zemljište, naknade za uređivanje građevinskog zemljišta, naknade za korišćenje građevinskog zemljišta i drugih izvora u skladu sa zakonom.
  - Naknadu za uređivanje javnog građevinskog zemljišta plaća investitor, na osnovu ugovora koji zaključuje sa Direkcijom za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda.
  - Naknadu za korišćenje javnog građevinskog zemljišta plaća: vlasnik objekta, nosilac prava korišćenja na objektu, nosilac prava korišćenja na posebnom delu objekta, zakupac objekta, zakupac dela objekta i korisnik zemljišta.

  NADLEŽNOST:
  - U okviru Gradske uprave za imovinsko-pravne poslove nadležan je Sekretarijat za imovinsko-pravne poslove i građevinsku inspekciju.
  - Poslove obezbeđivanja uslova na uređivanju, korišćenju, unapređivanju i zaštiti javnog građevinskog zemljišta za područje 10 gradskih opština obavlja Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda.

  Nadležne inspekcije: opštinske građevinske i Gradska građevinska inspekcija.

  PROPISI:

  - Odluka o građevinskom zemljištu („Sl. list grada Beograda“, br. 16/2003, 18/2003 i 2/2004)


  _________________
  Ma boga mu poljubim, dokle će to tako...

  Rođa Petrović
  Admin
  Admin

  Muški
  Broj poruka: 2270
  Godina: 35
  Zodijak: Rak
  Lokacija: Vazdušna banja
  Reputation: 19
  Points: 2115
  Datum upisa: 14.03.2013

  standard Re: Komunalne usluge - Beograd

  Počalji od Rođa Petrović taj Ned 2 Jun - 16:59:58

  Urbanizam i građevinski poslovi  KONTAKT:

  Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

  27. marta 43-45, tel. 3229-000 (08.30-16.30)

  Urbanistički zavod Beograda

  Palmotićeva 30, centrala 3331-510, faks 3331-550
  www.urbel.com, e-mail: office@urbel.com

  Oblast urbanizma i građevinskih poslova obuhvata:
  - Pripremu i donošenje planskih dokumenata i urbanističkih planova
  - Izdavanje:

  Izvoda iz urbanističkog plana
  Akta o urbanističkim uslovima
  Rešenja o odobrenju za izgradnju
  Potvrda o usklađenosti urbanističkog projekta sa urbanističkim planom
  Prijava pripremnih radova i početka izvođenja radova
  Upotrebne dozvole
  Odobrenja za objekte bez građevinske dozvole

  - Pripremu gradske regulative koja se odnosi na zauzeće javnih površina
  - Izdavanje odobrenja za detaljna geološka istraživanja

  NADLEŽNOST:
  - U okviru Gradske uprave za pitanja urbanizma i građevinskih poslova nadležan je Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove.
  - Opštinski organi za građevinske poslove nadležni su za izdavanje odobrenja za izgradnju objekata do 800 m² bruto površine i pretvaranje zajedničkih površina u stambeni ili poslovni prostor.
  - Izradu urbanističkih planova i izradu urbanističko-tehničkih uslova za izgradnju obavlja Urbanistički zavod Beograda.

  Nadležne inspekcije: opštinske građevinske i Gradska građevinska inspekcija.

  PROPISI:

  - Zakon o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik Republike Srbije“, br. 47/03)
  - Generalni plan Beograda do 2021. („Sl. list grada Beograda“, br. 27/03)


  _________________
  Ma boga mu poljubim, dokle će to tako...

  Rođa Petrović
  Admin
  Admin

  Muški
  Broj poruka: 2270
  Godina: 35
  Zodijak: Rak
  Lokacija: Vazdušna banja
  Reputation: 19
  Points: 2115
  Datum upisa: 14.03.2013

  standard Re: Komunalne usluge - Beograd

  Počalji od Rođa Petrović taj Ned 2 Jun - 17:02:43

  Pijačne usluge  KONTAKT:
  JKP "Gradske pijace"

  Živka Karabiberovića 3
  www.bgpijace.rs, e-mail: info@bgpijace.rs
  Informacioni centar: 380-6450

  Pijaca je prostor određen planskim aktom, namenjen i komunalno opremljen za obavljanje prometa poljoprivredno-prehrambenih i drugih proizvoda i vršenje usluga u prometu robe.

  Pijaca može biti: zelena, kvantaška, stočna, robna i auto-pijaca.

  Na pijacama nije dozvoljeno:
  1. Odlaganje otpadaka, pokvarene robe, ambalaže i drugog smeća van sudova postavljenih za skupljanje smeća;
  2. Konzumiranje alkoholnog pića izvan za to namenjenog prostora;
  3. Pranje prodajnog prostora i opreme vodom koja nije upotrebljiva za piće ili osveženje poljoprivredno-prehrambenih proizvoda takvom vodom;
  4. Izlaganje proizvoda na zemlji;
  5. Dodirivanje namirnica koje se upotrebljavaju za ishranu u neprerađenom stanju;
  6. Zagađivanje pijačnog prostora na bilo koji način;
  7. Neovlašćeno sakupljanje kostiju i drugih otpadaka;
  8. Loženje vatre na otvorenom pijačnom prostoru;
  9. Kretanje vozila po pijačnom prostoru u radnom vremenu pijace, izuzev ručnih i motornih kolica kojima se dovozi roba za snabdevanje prodavnica, kao i parkiranje vozila van za to određenih mesta;
  10. Držanje ambalaže ispred i oko prodajnih mesta, kao i na krovovima pijačnih tezgi;
  11. Sedenje i spavanje na tezgama i drugim objektima za izlaganje proizvoda;
  12. Zadržavanje na pijacama bez potrebe po završetku radnog vremena;
  13. Uvođenje pasa na pijačni prostor;
  14. Preskakanje pijačne ograde ili oštećenje iste;
  15. Vršenje svake druge radnje kojom se narušavaju red i čistoća na pijaci.

  Prodavac robe na pijaci dužan je da na svakoj robi istakne maloprodajnu cenu na vidnom mestu i da po toj ceni prodaje izloženu robu, da robu tačno meri, a na zahtev kupca izvrši kontrolu merenja na javnom kantaru i da po završetku radnog vremena pijace počisti pijačni prostor koji koristi i da otpatke i drugo smeće smesti u sudove postavljene za ovu svrhu.

  NADLEŽNOST:

  - U okviru Gradske uprave za pitanja pijačnih usluga nadležan je Sekretarijat za komunalne i stambene poslove.
  - Održavanje pijaca i pružanje usluga na pijacama na području 10 gradskih opština obavlja JKP „Gradske pijace“.

  Nadležne inspekcije: opštinske komunalne inspekcije, Republička tržišna, Republička sanitarna i Republička veterinarska inspekcija.

  PROPISI:

  - Odluka o pijacama („Sl. list grada Beograda“, br. 9/01)


  _________________
  Ma boga mu poljubim, dokle će to tako...

  Rođa Petrović
  Admin
  Admin

  Muški
  Broj poruka: 2270
  Godina: 35
  Zodijak: Rak
  Lokacija: Vazdušna banja
  Reputation: 19
  Points: 2115
  Datum upisa: 14.03.2013

  standard Re: Komunalne usluge - Beograd

  Počalji od Rođa Petrović taj Ned 2 Jun - 17:05:07

  Pogrebne usluge  KONTAKT:
  JKP "Pogrebne usluge"

  Ruzveltova 50
  www.beogradskagroblja.rs
  e-mail: info@beogradskagroblja.rs
  Info-centar: 207-1304, 208-3476 (07.00-15.00)
  Dežurni centar (00-24): 207-1333, 207-1377
  Terenska ekipa Dežurnog centra: 064-8554-096

  Groblje je zemljište koje je odgovarajućim urbanističkim planom određeno za sahranjivanje umrlih. Na području 10 gradskih opština groblja određena za sahranjivanje su: Novo groblje, Centralno groblje, Topčidersko groblje, Banjičko groblje, groblje Lešće, Zemunsko groblje, Bežanijsko groblje (staro i novo), groblje Orlovača i groblje Zbeg.

  Uređivanje i održavanje groblja je opremanje prostora za sahranjivanje, uređivanje, opremanje i održavanje objekata i uređaja na groblju koji služe za obavljanje pogrebne usluge (krematorijum, kapele, čuvarske kućice, javni WC-i, javne česme i sl.), uređivanje i održavanje puteva i staza unutar groblja i prostora između grobnih mesta, održavanje zelenila, javne rasvete, čistoće i reda na groblju, uklanjanje snega i leda unutar groblja, kao i obavljanje drugih poslova koji su u vezi sa uređivanjem i održavanjem groblja i održavanjem grobnih mesta i nadgrobnih obeležja.

  Grobno mesto podrazumeva grob, grobnicu i mesto za smeštaj urne sa pepelom kremiranih posmrtnih ostataka. O održavanju grobnih mesta i nadgrobnih obeležja na njima staraju se njihovi korisnici, porodica i srodnici. Za postavljanje, prepravku i uklanjanje spomenika i drugih predmeta na grobnim mestima potrebno je pismeno odobrenje JKP „Pogrebne usluge“.

  Zanatski radovi na groblju, za koje je pribavljeno odobrenje, mogu se obavljati pod sledećim uslovima:
  1. Da se izvode u radne dane, i to tako da se do najveće mere očuva mir i dostojanstvo groblja;
  2. Građevinski materijal (pesak, šljunak i dr.), dozvoljeno je držati na groblju samo za najkraće vreme koje je neophodno za izvršenje radova, i to tako da se time ne ometa pristup i kretanje posetilaca groblja, a u slučaju prekida kao i posle završetka radova, izvođač je dužan da radilište bez odlaganja dovede u prvobitno stanje;
  3. Za prevoz materijala potrebnog za izvođenje zanatskih radova na groblju mogu se koristiti samo putevi i staze koje odredi JKP „Pogrebne usluge“;
  4. Ako se prilikom izvođenja radova pronađu delovi sanduka, kosti i sl. radovi se moraju odmah obustaviti i o tome bez odlaganja obavestiti JKP „Pogrebne usluge“;
  5. Ako se prilikom izvođenja radova nađu predmeti od vrednosti, oni se moraju bez odlaganja predati JKP „Pogrebne usluge“;
  6. Točeća mesta na vodovodu moraju se posle upotrebe zatvoriti, a alat se ne sme prati na česmi.

  Na groblju je zabranjeno podizanje i postavljanje obeležja ili drugih oznaka koje nisu u vezi sa sahranjenim licima na groblju. Zabranjeno je postavljanje obeležja na grobnicama, spomenicima i spomen-obeležjima koji izgledom, znacima ili natpisom vređaju patriotska, verska, nacionalna i druga osećanja građana.

  Groblje je otvoreno za posetioce svaki radni dan, i to u periodu od 1. aprila do 30. septembra od 7.00 do 19.00, a u periodu od 1. oktobra do 31. marta od 7.00 do 18.00.

  Na groblju je zabranjeno:
  1. Ulaženje i zadržavanje van vremena kada je groblje otvoreno za posetioce;
  2. Pristup deci mlađoj od 10 godina bez pratnje odraslog lica;
  3. Preskakanje ograde, gaženje zelenih površina, lomljenje drveća, kidanje cveća i drugih zasada;
  4. Gaženje, prljanje i skrnavljenje grobnih mesta;
  5. Nanošenje štete nadgrobnim obeležjima (spomenicima i drugim predmetima na grobnim mestima);
  6. Narušavanje mira na groblju;
  7. Uvođenje životinja;
  8. Voženje bicikla, motocikla i drugog motornog vozila ako to nije odobreno posebnom dozvolom preduzeća, odnosno preduzetnika;
  9. Stvaranje nečistoće i bacanje uvelog cveća i drugih predmeta na stazama, putevima i zelenim površinama;
  10. Ostavljanje hrane na grobnim i drugim mestima na groblju;
  11. Fotografisanje u vidu zanata i vršenje drugih usluga bez odobrenja preduzeća, odnosno preduzetnika;
  12. Prodavanje bilo kakve robe bez odobrenja JKP „Pogrebne usluge“;
  13. Ulaženje u kapelu van vremena određenog za sahranu;
  14. Paljenje sveća na grobnom mestu izvan kućišta za sveće;
  15. Izvođenje bilo kakvih dodatnih građevinskih radova u rozarijumu i kolumbarijumu (improvizovane žardinjere, kamene ploče sa slikama, kandila i dr), kao i sađenje biljaka oko kaseta rozarijuma;
  16. Montiranje žardinjera, klupa, kandila, kućišta za sveće, ograda i dr. na patosu groba, odnosno grobnice ukoliko to nije predviđeno projektom za spomenik;
  17. Sađenje oko grobova i grobnica svih drvenastih vrsta lišćara, četinara, šiblja i drugog rastinja bez dozvole JKP „Pogrebne usluge“.

  PLAĆANjE:
  - Sredstva za uređivanje i održavanje groblja obezbeđuju se u gradskom budžetu iz naknade za korišćenje gradskog građevinskog zemljišta, iz sredstava JKP „Pogrebne usluge“, naknade za korišćenje grobnog mesta, kao i drugih izvora.
  - Za sahranjivanje i druge pogrebne usluge u vezi sa sahranjivanjem (opremanje umrlih, prevoz posmrtnih ostatka, čuvanje posmrtnih ostataka do sahranjivanja, sprovođenje ceremonije sahranjivanja i dr.) naknadu plaćaju neposredni korisnici.
  - Za zakup, korišćenje, uređivanje i održavanje objekata na groblju, kao i za korišćenje usluga na groblju (održavanje puteva i staza, prostora između grobnih mesta, zelenila, javne rasvete, čistoće i reda i dr), korisnik grobnog mesta plaća naknadu.
  - JKP „Pogrebne usluge“ ima i svoje komercijalne usluge koje se posebno ugovaraju i plaćaju.

  NADLEŽNOST:
  - U okviru Gradske uprave za pitanja pogrebnih usluga nadležan je Sekretarijat za komunalne i stambene poslove.
  - Uređivanje i održavanje grobalja i pružanje pogrebnih usluga na području 10 gradskih opština obavlja JKP „Pogrebne usluge“.

  Nadležne inspekcije: opštinske komunalne, Gradska komunalna, Republička sanitarna i Republička tržišna inspekcija.

  PROPISI:
  - Odluka o uređivanju i održavanju groblja i sahranjivanju („Sl. list grada Beograda“, br. 27/2002 i 30/2003)


  _________________
  Ma boga mu poljubim, dokle će to tako...

  Rođa Petrović
  Admin
  Admin

  Muški
  Broj poruka: 2270
  Godina: 35
  Zodijak: Rak
  Lokacija: Vazdušna banja
  Reputation: 19
  Points: 2115
  Datum upisa: 14.03.2013

  standard Re: Komunalne usluge - Beograd

  Počalji od Rođa Petrović taj Ned 2 Jun - 17:07:12

  Naplata komunalnih usluga  KONTAKT:

  JKP "Infostan"

  Danijelova 33
  www.infostan.co.rs, e-mail: infostan@infostan.co.rs
  Info služba (00-24): 395-4240

  Gradski centar za socijalni rad

  Ruska 4, tel. 2650-329, faks 2650-542
  www.gcsrbg.org  Sistem objedinjene naplate (SON) komunalnih usluga i proizvoda u Beogradu formiran je 1. januara 1977. i od tada je u operativnoj ekspolataciji u cilju ekonomične i racionalne obrade podataka i naplate. Sistem omogućava objedinjenu naplatu komunalnih usluga i proizvoda preko mesečnih uplatnica za stanove, garaže i poslovni prostor na teritoriji 10 gradskih opština i opštine Barajevo.

  Komunalne usluge i proizvodi koje se naplaćuju kroz SON jesu:
  - Naknada za korišćenje gradskog građevinskog zemljišta - Grad Beograd
  - Zakupnina stanova - JP „Gradsko stambeno“
  - Daljinsko grejanje stambenog prostora - JKP „Beogradske elektrane“
  - Voda za piće i usluge kanalizacije - JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“
  - Zajednička električna energija - EPS - „Elektrodistribucija Beograd“
  - Odnošenje kućnog smeća - JKP „Gradska čistoća“
  - Dimničarske usluge - Preduzeće „Dimničar“
  - Potrošna topla voda - JKP „Beogradske elektrane“ i JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“
  - Naknada za priobalje - Republika Srbija, Ministarstvo za poljiprivredu, šumarstvo i vodoprivredu
  - Održavanje zgrada (hitne intervencije, održavanje liftova, održavanje krovova, održavanje fasada, održavanje zajedničkih uređaja u stambenim zgradama) - za stambene zgrade koje su sa JP „Gradsko stambeno“ zaključile ugovor o održavanju
  - Čišćenje zgrada – JP „Gradsko stambeno“
  - Ekološka zaštita - Grad Beograd
  - Osiguranje stanova i osiguranje lica
  - Održavanje kablovske televizije

  Pored ovih javnih preduzeća, učesnici u Sistemu kao davaoci usluge su i „Dunav osiguranje“, DDOR Novi Sad, „Wiener Stadtishe“ i više operatera kablovske televizije.

  Novi korisnik komunalnih usluga i proizvoda dužan je da se prijavi JKP „Infostan“ u roku od 8 dana od dana početka korišćenja komunalnih usluga.

  Naknadu za komunalne usluge i proizvode kroz sistem objedinjene naplate plaćaju: zakupci stanova u državnoj i društvenoj svojini, vlasnici stanova, korisnici službenih stanova, korisnici garaža, vlasnici porodičnih stambenih zgrada i vlasnici i zakupci garaža. Vlasnici i zakupci poslovnih prostorija posebno plaćaju usluge grejanja i vode.

  PLAĆANjE

  Komunalne usluge i proizvodi plaćaju se putem jedinstvene uplatnice na kojoj su posebno iskazani mesečni iznosi naknada ovih usluga, odnosno akontacija i koja sadrži ukupan zbir svih tih iznosa. Jedinstvene uplatnice za tekući mesec JKP „Infostan“ dostavlja korisnicima mesečno, i to najkasnije do kraja tog meseca. Korisnici komunalnih usluga koji ne dobiju uplatnicu do 7. u tekućem mesecu za prethodni mesec, dužni su da na šalterima JKP „Infostan“ zatraže i besplatno dobiju novu uplatnicu. Uplate se vrše bez provizije na šalterima pošta, poslovnih banaka i JKP „Infostan“.

  Komunalne usluge i proizvodi plaćaju se mesečno, osim toplotne energije za zagrevanje garaža koja se plaća samo u grejnoj sezoni. Korisnik komunalnih usluga koji svoje obaveze ne plati u roku dospeća (do kraja tekućeg meseca za prethodni mesec), dužan je da zajedno sa osnovnim zaduženjem plati zateznu kamatu na iznos osnovnog zaduženja od dana dospeća do dana isplate, po stopi utvrđenoj zakonom, koji će biti evidentiran od strane JKP „Infostan“ na uplatnici za naredni mesec u odnosu na mesec na koji se odnosi zatezna kamata. Sporne iznose naknade komunalnih usluga, odnosno akontacija, korisnici su dužni da reklamiraju najkasnije u roku od 8 dana od dana uručivanja uplatnice.

  Po isteku roka za plaćanje jedinstvene uplatnice, JKP „Infostan“ pokrenuće sudski spor protiv korisnika komunalnih usluga kod Četvrtog opštinskog suda radi naplate glavnog duga i odgovarajuće kamate za kašnjenje. JKP „Infostan“ dužan je da pre pokretanja sudskog postupka, pisanim putem obavesti korisnika komunalnih usluga o osnovu i visini duga i odredi mu rok plaćanja navedenog iznosa, koji ne može biti kraći od 15 dana.

  Korisnici usluga u SON imaju sledeće popuste:
  - 5% ako svoje obaveze izmire do datuma označenom na uplatnici;
  - 50% kao korisnici subvencija prema rešenjima Gradskog centra za socijalni rad;
  - 50%, 40%, 30%, 20% ili 10% prema uslovima koje propisuje Gradonačelnik Beograda.
  Svi popusti po osnovu subvencija važe za redovno plaćanje, do kraja tekućeg meseca za prethodni mesec.

  NADLEŽNOST:

  - U okviru Gradske uprave za pitanja plaćanja komunalnih usluga nadležan je Sekretarijat za komunalne i stambene poslove.
  - Naplatu komunalnih usluga i proizvoda kroz Sistem objedinjene naplate na području 10 gradskih opština obavlja JKP „Infostan“.
  - Subvencije za plaćanje komunalnih usluga odobrava Gradski centar za socijalni rad.

  PROPISI:
  - Odluka o načinu plaćanja komunalnih usluga na teritoriji Grada Beograda („Sl. list grada Beograda“, br. 24/2003)


  _________________
  Ma boga mu poljubim, dokle će to tako...

   Sada je Čet 24 Apr - 0:31:30